Uvodna reč

Preduzeće Agrimatco Group Dipkom d.o.o. je distributer širokog asortimana proizvoda za ishranu biljaka koji po svojoj koncepciji i nameni zadovoljavaju sve potrebe poljoprivrednih proizvođača, uključujući aspekt zaštite životne okoline. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva naših specijalizovanih agronoma spremni smo da ponudimo usluge u primeni svih proizvoda uzimajući u obzir specijalne zahteve svih gajenih biljaka. Naša vizija je da pored zahteva kvaliteta zadovoljimo kratke rokove isporuke po konkurentnim cenama. Svojim poslovanjem težimo da zadovoljimo zahteve, potrebe i očekivanja poljoprivrednih proizvođača, kako bi se osiguralo prisustvo različitih rešenja naše palete proizvoda.

Prodajni program preparata za ishranu biljaka stalno razvijamo i usavršavamo u skladu sa najnovijim saznanjima u oblasti proizvodnje i prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda.

Granulisana đubriva

Potpuno sulfatna NPK đubriva

YaraMila Complex 12-11-18+2,7MgO+8S+B+Zn+Mn+Fe

Delimično sulfatna NPK đubriva

YaraMila 7-12-25 +Mg+S+B
YaraMila 16-27-7+S+Zn

Azotna đubriva

YaraBela Sulfan 24% N + 15% SO3
YaraBela Extran 27% N

Specijalna granulisana đubriva

YaraLiva Nitrabor (kalcijum nitrat) 15.5N+25.6CaO+0,3B Yara Unika Kali (kalijum nitrat) 13-0-45 Granu Potasse (granulisani kalijum sulfat 0-0-50+46 SO3)

Vodotopiva đubriva (sistemi kap po kap i folijarno)

Monoelementna đubriva (precizna ishrana sistemima kap po kap)

Kalcijum Nitrat za sisteme kap po kap i folijarnu primenu
Magnezijum Sulfat
Kalijum sulfat
Kalijum nitrat
MKP-Mono kalijum Fosfat 0-52-34

Tečna folijarna đubriva Yara Vita

Yara Vita Bortrac
Yara Vita Zintrac
Yara Vita Mantrac
Yara Vita Zeatrel
Yara Vita Stopit

Specijalna organomineralna đubriva

ROOTEX – (NPK +C 7-46-5)- biostimulator za razvoj korenovog sistema sa huminskim kiselinama i fosforom.
BIOPLEX – biostimulator sa amino kiselinama i biljnim hormonima
TRAZEX – kompleks mikroelemenata (Fe 6%, Zn 6%,Mn 6%,Cu 2%,B 2%,) sa dodatkom aminokiselina