Agrimatco Slika Agrimatco Slika Agrimatco Slika Agrimatco Slika Agrimatco Slika

Zaštita biljaZaštita bilja

Agrimatco group Dipkom doo zastupnik firme Willowood Limited i dela proizvodnog programa kompanije Dow AgroScience

Takođe, naša firma je distributer kompanija Syngenta, Gat Microencapsulation, Nufarm, Chemtura i Agro Link.

Herbicidi

 • GENIUS - Selektivni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru uputstvo
 • Agro GENIUS - Selektivni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, soji i suncokretu uputstvo
 • LORD 700-WDG - Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji uputstvo
 • STARANE 250 - Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima uputstvo
 • APEX® 50 WG - Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, posle nicanja šećerne repe i korova uputstvo
 • LONTREL 300 - Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi, kukuruzu, pšenici i ječmu uputstvo
 • FARGO - selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova uputstvo
 • GAT MOTION 4-OD - Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu uputstvo
 • PELICAN® 50 SC - Selektivni herbicid za suzbijanje širokog spektra širokolisnih korova u usevu suncokreta uputstvo
 • GARLON 4 (herbicid - arboricid - Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova uputstvo
 • Kideka - Selektivni sistemični herbicid koji se koristi u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova uputstvo
 • Dicopour Top 464 SL - Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza uputstvo
 • KERB 50WP - Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi, lucerki i salati uputstvo

Fungicidi

 • VILOZEB - Kontaktni sa preventivnim delovanjem delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače uputstvo
 • CRYSTAL® 250 SC - Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze uputstvo
 • VILOKSAN - Kontaktni i lokalo sitemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem uputstvo
 • NORDOX 75 WG - Fungicid za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i plamenjače paradajza, krompira, luka i krastavca uputstvo
 • PERGADO™ F - Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze uputstvo
 • Folio® Gold 537,5 SC - Sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače paradajza i krastavca uputstvo
 • CHAMP DP - Kontaktni fungicid za preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti tipa plamenjača i pegavosti u usevima paradajza, krompira i zasadu vinove loze uputstvo
 • BUZZ ULTRA DF - Sistematični fungicid za suzbijanje crne pegavosti (Alternaria solani) i bolesti tipa pepelnica, rđa, pegavosti u usevu krompira, pšenice i ječma uputstvo
 • TAZER 250 SC - Sistematični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu uputstvo

Insekticidi

 • VOLLEY 20 SP - sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem uputstvo
 • GATGO 20 OD - Insekticid sa sitemičnim, kontaktnim i digestivnim delovanjem uputstvo
 • GAT VERTIS 1,8 CS - Ograničeno sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem uputstvo
 • ARMADA - kontaktni akaricid/insekticid za suzbijanje grinja i insekata na voću i povrću uputstvo
 • VILOTRIN 10 WP - biocidni proizvod za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni uputstvo
 • PINTO - nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem uputstvo
 • LASER 240 SC - Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu uputstvo
 • KAISO WG - Nesistematični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem uputstvo

Okvašivač

 • SILWET® L-77 - Univerzalni organosilikonski superokvašivač za pesticide i folijarna đubriva uputstvo
 • MAGIS® - Pomoćno sredstvo (okvašivač) za primenu sa herbicidama uputstvo
 • INEX - Pomoćno sredstvo (okvašivač) za primenu sa pesticidima uputstvo

- Program zaštite pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe i krompira.
- Program zaštite jabuke i vinove loze.

Programi zaštite