Axxo

Axxo

za vrhunski prinos u dobrim uslovima

FAO 430
Dužina klipa duzina klipa 30-34
Broj redova broj redova 18-20
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 340-350g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Hibrid za intenzivne uslove gajenja i primenjenu punu agrotehniku
  • Niska vlaga, rana berba
  • Srednje visoko stablo, lak za kombajniranje
preporuka za setvu
71.000-75.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje