Bergxxon

Bergxxon

za sigurnost vaše proizvodnje

FAO 450
Dužina klipa duzina klipa 36-38
Broj redova broj redova 16-18
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 340-360g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Dobro podnosi stresne uslove proizvodnje
  • Daje stabilne prinose na svim tipovima zemljišta
  • Kompaktni klipovi pogodni za branje
  • Stablo srednje visine sa uspravljenim listovima
preporuka za setvu
71.000-75.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje