pixxtol

Pixxtol

za pouzdanu proizvodnju

FAO 490
Dužina klipa duzina klipa 28-32
Broj redova broj redova 18-20
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 340-360g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Srednje visoka biljka
  • Umereno erektofilni listovi
  • Klipovi sa visokim potencijalom za prinos
  • Izuzetno brzo otpuštanje vlage
  • Visoka tolerantnost na poleganje
  • Zdravi klipovi
preporuka za setvu
71.000-75.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje