Rulexx

RGT Reflexxion

napunite vaša skladišta

FAO 430
Dužina klipa duzina klipa 29-32
Broj redova broj redova 16-18
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 310-330g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Visok potencijal rodnosti
  • Vema dobra čvrstoća stabla sa erektofilnim listovima
  • Srednje visoko postavljeni klipovi
  • Dobra oplodnja
  • Dobar rani vigor
  • Pogodan za sve tipove zemljišta
preporuka za setvu
75.000-79.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje