Rivoxx

Rivoxx

hibrid za rane prinose

FAO 330
Dužina klipa duzina klipa 20-30
Broj redova broj redova 16-18
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 340-360g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Lepo razvijena biljka sa polu uspravljenim listovima
  • Jak rani vigor
  • Dobre stay green osobine
  • Dobro se prilagođava svim uslovima proizvodnje, dobro podnosi lošije uslove gajenja
  • Visoka tolerantnost na poleganje
  • Dobro oprašivanje i zdravi klipovi
  • Visok potencijal rodnosti
preporuka za setvu
79.000-84.000
biljaka po hektaru
Rezultati sortnog mikroogleda u proizvodnoj 2014. godini