Rulexx

Rulexx

za dobre rezultate i u sušnim godinama

FAO 380
Dužina klipa duzina klipa 20-30
Broj redova broj redova 16-18
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 330-350g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Biljka srednje visine
  • Tolerantan na sušne uslove
  • Poseduje jak rani vigor
  • Dobro podnosi stresne uslove
  • Pogodan i kao postrni usev za silažu ili zrno
preporuka za setvu
75.000-79.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje