Tyrexx

Tyrexx

za visok prinos zrna

FAO 590
Dužina klipa duzina klipa 40-42
Broj redova broj redova 16-18
Masa 1000 zrna masa 1000 zrna 380-410g
Zrno zrno
Silaža silaža
Klip klip

Osobine hibrida:

  • Srednje kasni hibrid
  • Robusno i čvrsto stablo
  • Visok prinos kvalitetnog zrna
  • Pogodan za branje u klipu i silažu
  • Dugačak klip i tanka kočanka
preporuka za setvu
68.000-71.000
biljaka po hektaru
Rezultati ogleda i proizvodnje