Cosmocel In Nutrition

Cosmocel je globalna kompanija, osnovana 1960. Od tada, pa do danas, Cosmocel se dokazao na medjunarodnom tržištu kao jedinstvena kompanija, pravi specijalista u domenu ishrane biljaka. Sa svojim širokim asortimanom specijalnih đubriva dostupnih za razne vidove gajenja biljaka u ratarskoj, povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji.

Sedište kompanije je u gradu Monterrey-u, severno-istočni Meksiko. Njihova poslovna i proizvodna filozofija se zasniva na visokim radnim standardima (ISO 9001-2000) kojom žele da ponude "ništa što nije samo najbolje za proizvođača". U svojoj proizvodnji primenjuju savremena dostignuća i naprednu tehnologiju, koja uključuje i biotehnološke procese.

Ostvaruju značajnu zajedničku prisutnost u brojnim zemljama sveta kroz dugoročan rad na zajedničkim poduhvatima i udruženjima sa poljoprivrednim proizvođačima.

Rootex

Praškast preparat sa visokom koncentracijom organskih ekstrakata, slobodnih L-amino kiselina i fosfora, odličan za podsticanje rasta korena u svim fazama razvoja biljke.

ROOTEX je kombinacija organskih ekstrakta, fosfora, kalijuma i slobodnih L-amino kiselina, čiji je krajnji cilj:

  • Da podstiče i pospešuje ukorenjavanje
  • Da intenzivira dalji rast korena

Na podsticanje i pospešivanje ukorenjavanja utiču organski ekstrakti. Do intenziviranja daljeg rasta korena dolazi zahvaljujući delovanju L-amino kiselina, kalijuma i fosfora. ROOTEX je proizvod koji se aplicira u zemljište kod jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka koje se uzgajaju u uslovima navodnjavanja i za sezonske kulture. ROOTEX se može koristiti za tek presađene i direktno zasejane kulture sa ciljem da ubrza primanje presađenog rasada i regeneraciju biljke posle presađivanja, ujednačeniji razvoj i smanjuje gubitak posle presađivanja.

Pored toga što stimuliše rast i razvoj biljaka, ROOTEX omogućava da se biljka potpuno razvije kada korenov sistem nije dovoljno razvijen zbog različitih problema, kao što su temperatura, vlažnost, ishrana, bolesti, koncentracija soli, itd.

Preporučena upotreba i doziranje

Za tek presađene biljke se preporučuje tretiranje ROOTEX-om čim počne aktivnost korenovog sistema (1 do 5 dana posle presađivanja), vodeći računa da ROOTEX ostane u zoni korena. Za bolje rezultate se preporučuje ponavljanje tretmana jednom ili dva puta nedeljno. Kod već razvijenih jednogodišnjih biljaka, preporučujemo da se ROOTEX primenjuje u intervalu od 10 do 15 dana. Kod višegodišnjih biljaka, tretiranje vršiti čim počne „protok hranljivih materija iz korena“, ili tokom zametanja ploda. Za bolje rezultate, tretman ponoviti još dva ili tri puta.


Bioplex

Kompleksni biostimulator za folijarnu primenu, odličan za jačanje biljnih funkcija u periodima veće metaboličke aktivnosti.

Visok prinos je rezultat uzajamnog delovanja između biljke (sposobnost asimilacije hranljivih materija) i njene okoline. Ako neki od ovih faktora nije na optimalnom nivou, to se odražava na interakciju hormona i menja se sinteza nukleinskih kiselina i enzima. Usled toga, metabolizam biljke ne može da dostigne očekivani visok prinos.

BIOPLEX je organski proizvod dobijen procesom kontrolisane fermentacije koji ima za cilj poboljšanje ravnoteže između fotosintetičkih i respiratornih aktivnosti biljke.

BIOPLEX sastav

Striktna laboratorijska ispitivanja i svedočenja brojnih proizvođača ukazuju da je BIOPLEX izuzetno efikasan poboljšivač prinosa.

BIOPLEX poboljšava metaboličke aktivnosti tako što omogućava apsorpciju bio-molekula koje je biljka prestala da sintetizuje zbog uticaja iz okoline. Može se primeniti u bilo kojoj fazi rasta, tokom vegetativnog razvoja, cvetanja, zametanja ploda. Za bolje rezultate preporučuje se da se BIOPLEX koristi zajedno sa folijarnim djubrivom NOVALON 20:20:20 + mikroelementi.

BIOPLEX karakteristike

Trazex

Balansirani kompleks mikroelemenata (rastvorljivi prah) za folijarnu upotrebu, obogaćen organskim ekstraktima i slobodnim amino kiselinama tipa L. Savršen za primenu kao preventiva i ciljni tretman radi prevazilaženja nedostataka mikroelemenata u svim razvojnim fazama.

Mikroelementi su neophodni za život biljke, njihove potrebe se razlikuju od makroelemenata kvantitativnim zahtevima. Glavna funkcija mikroelemenata u biljci je da se uključuju u enzimske sisteme kao osnovni činioci ili aktivatori procesa. Njihovo prisustvo je veoma važno radi omogućavanja efikasnih i pravovremenih metaboličkih procesa.

Trazex je uravnotežen kompleks mikroelemenata (rastvorljivi prah) za folijarnu upotrebu sa visokom koncentracijom gvožđa, mangana, cinka, bakra i dopunom sa organskim ekstraktom i slobodnim amino kiselinama tipa L; savršen za poboljšanje stanja biljke u svim svojim fiziološkim fazama.

Trazex sadrži 22% mikroelemenata u esencijalnoj formi, bez sadržaja hlorida, a takođe je predviđen za olakšano usvajanje mikroelemenata u alkalnim uslovima.

TRAZEX

Preporuke za upotrebu i doza primene

Mi preporučujemo upotrebu Trazex-a tokom celog razvojnog ciklusa da bi se izbegli mogući nedostaci mikroelemenata, posebno tokom faze intenzivnog porasta.

TRAZEX je važan izvor mikroelemenata kada postoje problemi u snabdevanju izazvani visokom pH vrednosti, prisustvom karbonata, niskim nivoom organske materije itd.

Predlažemo upotrebu TRAZEX-a 1 do 3 kg/ha po tretmanu, zavisno od biljne vrste i razvojne faze.