AKTUELNO

Budite u toku

Sigurni smo da ćete na ovoj stranici pronaći nešto što će Vam biti zanimljivo, što će Vam pomoći da donesete dobru odluku, ili da napravite kalkulaciju pre nego što se prihvatite novog poduhvata, nešto što možda niste još znali, a mogli biste da upotrebite, nešto što je trenutno aktuelno i praktično primenjivo.

Pogledaj sve

Kako uzgojiti zdravu, jaku i otpornu šećernu repu koja daje visok prinos?

Šećerna repa je biljna kultura koja na parceli tj. u zemljišu provede 6 do 8 meseci. Kako bi bila fiziološki adaptibilna na sve vremenske promene kojima je izložena za to vreme, potrebno je da se adekvatno ishrani. Ona svojim prinosom iznosi veliku količinu hranjiva iz zemljišta, kako u korenu tako i u biomasi. Da bi takva kultura bila dobro ishranjena i imala zdravu biljku koja bi iznela velik prinos, a pritom ostala zdrava i otporna na prodor patogena (Cercospora beticola koja prouzrokuje pegavost lista, Pleospora bjerling, koja prouzrokuje trulež srca i korena) mora se obratiti naročita pažnja na nadoknadu hranjivih materija.

Pročitaj više

Kako dobiti visok prinos šargarepe – Tehnologija ishrane

Da bi se ostvario ciljani visoki prinos, uzgoju šargarepe treba pristupiti profesionalno koristeći savremene tehnologije ishrane i zaštite useva i sagledati uslove od kojih utiče prinos, kao što su kvalitet zemljišta, faktori spoljne sredine, primena stručnog znanja. Sve više se biraju ciljani tretmani ishrane: osnovno đubrenje, prihrana i folijaro đubrenje, u zavisnosti od potreba kulture. Direktna posledica dobro osmišljenih tehnologija je ta što su usevi otporniji na stresove izazvane promenljivim spoljnim uslovima, prinos količinski raste, a kvalitet mu je bolji, odnosno proizvođač može sa mnogo većom sigurnošću da proceni prihod.

Pročitaj više

Bolesti pšenice – Kako spasiti pšenicu od napada bolesti biostimulatorima u kombinaciji sa pesticidima

Da bi se postigao najviši stepen kvaliteta i visok prinos žitarica potrebno je da biljke budu dobro razvijene i pre svega zdrave. Međutim, kao i ostale kulture i one su izložena raznim patogenim organizmima koji izazivaju bolesti. Većina patogena napada listove gde se odvija fotosinteza. Smanjujući proces fotosinteze napadi patogena prouzrokuju gubitak jednog dela useva i dolazi do pogoršanja kvaliteta. Ima I onih blesti koje napadaju i klasove. Svaki patogen ima drugačiji vremenski optimum u kojem ispoljava svoje štetno dejstvo, tako poneki dominiraju u hladnijim, vlažnim godinama a poneki u suvljim i toplijim. Osnova uspešne zaštite od njih je tačno poznavanje njihove biologije i simptoma. Ove godine su se zbog kišnog proleća sa puno vlage i nižih prosečnih temperature za ovo doba godine, pojavile sledeće bolesti.

Pročitaj više
O nama

Donosimo znanje, inovativnost i savremenost u poljoprivrednu proizvodnju

Agrimatco u Srbiji je deo multinacionalne kompanije prisutne u 50 zemalja sveta, koja zastupa svetske brendove i vrši distribuciju repromaterijala u poljoprivredi. Visokom stručnošću, pouzdanošću i entuzijazmom pomažemo našim partnerima da pomoću savremenih, inovativnih proizvoda i tehnologija unaprede svoju proizvodnju, da proizvedu zdravu, kvalitetnu hranu u dovoljnim količinama, da budu konkurentni na tržištu i ostvare visoku dobit, a da pritom sačuvamo okolinu, da svima nama učinimo život boljim i kvalitetnijim.

Pročitaj više

Naša vizija

Očuvanje i dalje jačanje pozicije pouzdanog i efikasnog dobavljača repromaterijala za poljoprivrednu porizvodnju.

Naša obaveza

Prenos najnovijih saznanja i moderne tehnologije proizvodnje do krajnjih korisnika.

Naša prednost

Iskusan i stručan tim pouzdanih ljudi spremnih da pomognu i posavetuju u svakom trenutku.

Programi

Naša polja aktivnosti obuhvataju nekoliko programa

Agrimatco doo polja aktivnosti obuhvataju zaštitu bilja, semenarstvo, ishranu bilja, poljoprivrednu mehanizaciju, navodnjavanje i veterinu.

Semena ratarskih useva

Semena ratarskih useva

Agrimatco doo je zastupnik semenske kuće R.A.G.T. Semences iz Francuske i Apsov Sementi iz Italije. U asortiman se ubrajaju hibridi kukuruza i suncokreta kao i sorte ozime pšenice.

Pročitaj više

Semena povrtarskih kultura

Semena povrtarskih kultura

Najvažnije pri izboru semena jeste njegova pouzdanost. Zato smo odabrali da budemo distributeri sledećih kompanija: Sakata, Hollar Seeds, United Genetics, Esasem, Capsico, abbot&cobb.

Pročitaj više

Poljoprivredna mehanizacija

Poljoprivredna mehanizacija

Agrimatco doo u svom portofioliju nudi: Traktore, precizne pneumatske sejalice, rasipače mineralnih đubriva, sadilice za povrće i zitne sejalice za redukovani sistem obrade.

Pročitaj više

Ishrana bilja

Ishrana bilja

Preduzeće Agrimatco doo je distributer širokog asortimana proizvoda za ishranu biljaka koji po svojoj koncepciji i nameni zadovoljavaju sve potrebe poljoprivrednih proizvođača, uključujući aspekt zaštite životne okoline. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva naših specijalizovanih agronoma spremni smo da ponudimo usluge u primeni svih proizvoda uzimajući u obzir specijalne zahteve svih gajenih biljaka. Prodajni program preparata za ishranu biljaka stalno razvijamo i usavršavamo u skladu sa najnovijim saznanjima u oblasti proizvodnje i prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda.

Pročitaj više

Veterina

Veterina

Veterinarski lekovi naše ponude su registrovani u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije. Za svaku uvezenu seriju leka posedujemo sertifikat kao dokaz kvaliteta i bezbednosti.

Pročitaj više

Prisutni u 50zemalja sveta.

Agrimatco doo polja aktivnosti obuhvataju zaštitu bilja, semenarstvo, ishrana bilja, poljoprivrednu mehanizaciju, navodnjavanje i veterinu.

Zaštita bilja

Zaštita bilja

Inovativni i moderni hemijski preparati predstavljaju opimalno rešenje kako za zaštitu bilja tako i za očuvanje sredine u kojoj živimo.

Pročitaj više

Navodnjavanje i folije

Navodnjavanje i folije

Da bi se omogućila kvalitetnija i stabilnija proizvodnja voća i povrća na njivama i u plastenicima, nudimo provereno kvalitetne folije, kao i sisteme za navodnjavanje renomiranih svetskih proizvođača.

Pročitaj više