AKTUELNO

Budite u toku

Sigurni smo da ćete na ovoj stranici pronaći nešto što će Vam biti zanimljivo, što će Vam pomoći da donesete dobru odluku, ili da napravite kalkulaciju pre nego što se prihvatite novog poduhvata, nešto što možda niste još znali, a mogli biste da upotrebite, nešto što je trenutno aktuelno i praktično primenjivo.

Pogledaj sve

Prolećne pripreme za setvu suncokreta i soje

Zbog prošlogodišnjih visokih cena azotnih đubriva, mnogi su odlučili da u novoj setvenoj sezoni gaje one biljke koje nemaju potrebu za velikim količinama azota. Setvu suncokreta i soje na većim površinama može opravdati i velika potražnja za obe ove kulture i to što se mogu prodati po stabilnoj, visokoj ceni. Ipak, ne možemo očekivati da će biljke, uštedom na azotnom đubrivu, rasti same od sebe, bez ikakve nege i ishrane. I sada, kao i uvek se podrazumeva primena osnovne tehnologije gajenja.

Pročitaj više

YaraMila Complex- najbolje đubrivo za prolećno đubrenje

Jesu li i Vama ostajale neotopljene granule đubriva na polju kada ste s jeseni vršili đubrenje njive? Jeste li gledali u nebo priželjkujući kišu, jer znate da se đubrivo rastvara samo ako ima dovoljno vode? U Skandinaviji je period vegetacije kratak, od maja do septembra, i biljna proizvodnja, odnosno prihrana biljaka, treba da bude takva da se za ovo kratko vreme postigne maksimalan rezultat. Tako su Norvežani smislili kompleksno YaraMila Complex 12-11-18 superrastvorljivo granulisano đubrivo, naročito pogodno za voćnjake i vinograde kao i za povrtarske kulture.

Pročitaj više

Kako da obezbedite kravama, ovcama, kozama i konjima uvek pravu dozu soli i minerala?

Svaka jedinka ima svoju sopstvenu potrebu za solju. Ona zavisi od mnogo faktora, naprimer: vrste, težine, razvojnog stadijuma, reproduktivnog stanja, kondicije životinje, kao i od spoljašnjih faktora kao što je naprimer temperatura itd. Nažalost, ne možemo predvideti tačnu količinu soli koju treba dodati u ishranu životinjama. Zato se predlaže upotreba KNZ slanih mineralnih blokova. Evo zašto:

Pročitaj više
O nama

Donosimo znanje, inovativnost i savremenost u poljoprivrednu proizvodnju

Agrimatco u Srbiji je deo multinacionalne kompanije prisutne u 50 zemalja sveta, koja zastupa svetske brendove i vrši distribuciju repromaterijala u poljoprivredi. Visokom stručnošću, pouzdanošću i entuzijazmom pomažemo našim partnerima da pomoću savremenih, inovativnih proizvoda i tehnologija unaprede svoju proizvodnju, da proizvedu zdravu, kvalitetnu hranu u dovoljnim količinama, da budu konkurentni na tržištu i ostvare visoku dobit, a da pritom sačuvamo okolinu, da svima nama učinimo život boljim i kvalitetnijim.

Pročitaj više
Naša vizija

Očuvanje i dalje jačanje pozicije pouzdanog i efikasnog dobavljača repromaterijala za poljoprivrednu porizvodnju.

Naša obaveza

Prenos najnovijih saznanja i moderne tehnologije proizvodnje do krajnjih korisnika.

Naša prednost

Iskusan i stručan tim pouzdanih ljudi spremnih da pomognu i posavetuju u svakom trenutku.

Programi

Naša polja aktivnosti obuhvataju nekoliko programa

Agrimatco doo polja aktivnosti obuhvataju zaštitu bilja, semenarstvo, ishranu bilja, poljoprivrednu mehanizaciju, navodnjavanje i veterinu.

Semena ratarskih useva
Semena ratarskih useva

Agrimatco doo je zastupnik semenske kuće R.A.G.T. Semences iz Francuske i Apsov Sementi iz Italije. U asortiman se ubrajaju hibridi kukuruza i suncokreta kao i sorte ozime pšenice.

Pročitaj više
Semena povrtarskih kultura
Semena povrtarskih kultura

Najvažnije pri izboru semena jeste njegova pouzdanost. Zato smo odabrali da budemo distributeri sledećih kompanija: Sakata, Hollar Seeds, United Genetics, Esasem, Capsico, abbot&cobb.

Pročitaj više
Poljoprivredna mehanizacija
Poljoprivredna mehanizacija

Agrimatco doo u svom portofioliju nudi: Traktore, precizne pneumatske sejalice, rasipače mineralnih đubriva, sadilice za povrće i zitne sejalice za redukovani sistem obrade.

Pročitaj više
Ishrana bilja
Ishrana bilja

Preduzeće Agrimatco doo je distributer širokog asortimana proizvoda za ishranu biljaka koji po svojoj koncepciji i nameni zadovoljavaju sve potrebe poljoprivrednih proizvođača, uključujući aspekt zaštite životne okoline. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva naših specijalizovanih agronoma spremni smo da ponudimo usluge u primeni svih proizvoda uzimajući u obzir specijalne zahteve svih gajenih biljaka. Prodajni program preparata za ishranu biljaka stalno razvijamo i usavršavamo u skladu sa najnovijim saznanjima u oblasti proizvodnje i prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda.

Pročitaj više
Veterina
Veterina

Veterinarski lekovi naše ponude su registrovani u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije. Za svaku uvezenu seriju leka posedujemo sertifikat kao dokaz kvaliteta i bezbednosti.

Pročitaj više
Prisutni u 50zemalja sveta.

Agrimatco doo polja aktivnosti obuhvataju zaštitu bilja, semenarstvo, ishrana bilja, poljoprivrednu mehanizaciju, navodnjavanje i veterinu.

Zaštita bilja
Zaštita bilja

Inovativni i moderni hemijski preparati predstavljaju opimalno rešenje kako za zaštitu bilja tako i za očuvanje sredine u kojoj živimo.

Pročitaj više
Navodnjavanje i folije
Navodnjavanje i folije

Da bi se omogućila kvalitetnija i stabilnija proizvodnja voća i povrća na njivama i u plastenicima, nudimo provereno kvalitetne folije, kao i sisteme za navodnjavanje renomiranih svetskih proizvođača.

Pročitaj više