Veterina

Agrimatco doo je zastupnik pet proizvođača veterinarskih lekova: Cenavisa S.L. (Španija), TREI (Italija), AniMedica (Nemačka) i Invesa (Španija). Pored veterinarskih lekova uvozimo i slane blokove (dodatak ishrani domaćih životinja) renomiranog proizvođača Salt Specialities (Akzo Nobel) iz Holandije.

Zdravim i snažnim stočnim fondom do kvalitetnih proizvoda

Kvalitetni proizvodi životinjskog porekla: meso, mlečni proizvodi, vuna i koža, mogu se dobiti samo ako imamo zdrav i snažan stočni fond. Na zdravlje i kvalitet stoke utiču genetika, nega, ishrana i životna sredina. Da bi se dobio zdrav i snažan stočni fond fokus uzgajanja stoke treba usmeriti na sprečavanje, pravovremeno otkrivanje, dijagnozu i lečenje bolesti životinja kao i pravilnom ishranom i negom. Samo zdrave i snažne životinje dostižu svoj puni proizvodni potencijal. Zato je od izuzetne važnosti primena kvalitetnih, bezbednih i efikasnih lekova i suplemenata. Veterinarski lekovi iz naše ponude sadrže farmakološke supstance koje su u saglasnosti sa strogim evropskim GMP pravilima (Dobra proizvođačka praksa), a registrovani su i u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije i nalaze se u Nacionalnom registru veterinarskih lekova. Za svaku uvezenu seriju leka posedujemo Sertifikat kao dokaz kvaliteta i bezbednosti.