Semena povrtarskih kultura

Dobro seme je garant visokog i kvalitetnog prinosa

Koje seme povrća da izabrem? Koje seme je najbolje?

Najvažnije pri izboru semena jeste njegova pouzdanost - da tačno znate šta kupujete i šta sejete i šta ćete iz tog semena dobiti: koliki prinos, kakav kvalitet ploda i koliki ćete ostvariti prihod. Svaku sortu i hibrid čije Vam seme nudimo prethodno proveravamo na našim oglednim poljima u istim uslovima u kojima ćete ih gajiti i Vi: u plasteniku ili na otvorenom polju, sa ili bez navodnjavanja, sa onim tehnologijama ishrane i zaštite koje ćemo i Vama predložiti tokom gajenja, a na osnovu našeg iskustva. Ono što garantujemo za semena u našoj paleti povrtarskih kultura jesu: - Dobra klijavost semena - Zdravo, dezinfikovano, jedro i normalno razvijeno seme - Čisto seme – bez primesa drugih biljaka i korova, oštećenih semenki, delova biljaka, čestica peska, zemlje.