Programi

Paradajz

Linda F1
Težna ploda ( gr ):
300
Opis hibrida:
Dancer F1
Težna ploda ( gr ):
250
Opis hibrida:
Typrince F1

Niski hibrid namenjen za njivsku proizvodnju.

Težna ploda ( gr ):
300
Opis hibrida:
Gigante F1

Rani determinantan hibrid paradajza u tipu šljivara

Težna ploda ( gr ):
160
Opis hibrida:
Amerigo F1

Veoma rani indeterminantni hibrid za plasteničku proizvodnju

Težna ploda ( gr ):
220
Opis hibrida:
Pink Impression F1

za ranu plasteničku proizvodnju

Težna ploda ( gr ):
230
Opis hibrida:
Fuji Pink F1

prvenstveno za ranu plasteničku proizvodnju

Težna ploda ( gr ):
210
Opis hibrida:
Rosalba F1

za proizvođače koji žele prvenstveno dobar ukus

Težna ploda ( gr ):
250
Opis hibrida:
Signora F1

Hibrid paradajza u bif tipu

Težna ploda ( gr ):
350
Opis hibrida:
Cherokee F1

za prolećnu i jesenju proizvodnju u plastenicima

Težna ploda ( gr ):
190
Opis hibrida: