Programi

Paradajz

Linda F1
Težna ploda ( gr ):
300
Opis hibrida:
Dancer F1
Težna ploda ( gr ):
250
Opis hibrida:
Gigante F1

Rani determinantan hibrid paradajza u tipu šljivara

Težna ploda ( gr ):
160
Opis hibrida:
Amerigo F1

Veoma rani indeterminantni hibrid za plasteničku proizvodnju

Težna ploda ( gr ):
220
Opis hibrida:
Fuji Pink F1

prvenstveno za ranu plasteničku proizvodnju

Težna ploda ( gr ):
210
Opis hibrida:
Rosalba F1

za proizvođače koji žele prvenstveno dobar ukus

Težna ploda ( gr ):
250
Opis hibrida:
Signora F1

Hibrid paradajza u bif tipu

Težna ploda ( gr ):
350
Opis hibrida:
UG464913 F1

Novi hibrid u tipu šljivara

Težna ploda ( gr ):
Opis hibrida:
Hayet F1
Težna ploda ( gr ):
240
Opis hibrida:
Fantastina F1
Težna ploda ( gr ):
220
Opis hibrida:
Malkonet F1
Težna ploda ( gr ):
250
Opis hibrida: