Programi

Paradajz

Linda F1

Težna ploda ( gr ):

300

Opis hibrida:

Dancer F1

Težna ploda ( gr ):

250

Opis hibrida:

Gigante F1

Rani determinantan hibrid paradajza u tipu šljivara

Težna ploda ( gr ):

160

Opis hibrida:

Amerigo F1

Veoma rani indeterminantni hibrid za plasteničku proizvodnju

Težna ploda ( gr ):

220

Opis hibrida:

Fuji Pink F1

prvenstveno za ranu plasteničku proizvodnju

Težna ploda ( gr ):

210

Opis hibrida:

Rosalba F1

za proizvođače koji žele prvenstveno dobar ukus

Težna ploda ( gr ):

250

Opis hibrida:

Signora F1

Hibrid paradajza u bif tipu

Težna ploda ( gr ):

350

Opis hibrida:

UG464913 F1

Novi hibrid u tipu šljivara

Težna ploda ( gr ):

Opis hibrida:

Hayet F1

Težna ploda ( gr ):

240

Opis hibrida:

Fantastina F1

Težna ploda ( gr ):

220

Opis hibrida:

Malkonet F1

Težna ploda ( gr ):

250

Opis hibrida: