Tehnologije zaštite bilja

Stručni saveti za zaštitu bilja u profesionalnoj proizvodnji

Na koji način kombinovati hemijske preparate da bi se efikasno zaštitio usev i dobio visok i kvalitetan prinos?

Ne postoji jedinstveni pristup zaštiti useva. Danas poljoprivrednici imaju na raspolaganju širok dijapazon preparata kako bi umanjili štetu od korova, gljivica i štetočina, uključujući najsavremenije hemijske i biološke proizvode, naprednu analitiku podataka i precizne tehnologije. Iako su ovi alati pojedinačno moćni, njihovim kombinovanjem u agronomskom pristupu prilagođenom specifičnim izazovima, povećava se njihova efikasnost, a minimalizuje se uticaj hemije na životnu sredinu.