Programi

Zaštita krompira

Krompir je gajena biljka koju parazitira veliki broj patogena.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju suzbijanje najznačajnijih prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina krompira.

Najširu primenu u zaštiti krompira protiv korova ima metribuzin (preparat LORD 700 WDG) upravo zbog svog dugotrajnog delovanja. Na korove deluje pre i posle njihovog nicanja a moze se koristiti pre i posle nicanja krompira. Suzbija veliki broj najvažnijih korovskih vrsta: gorušica, štir, pepeljuga, ambrozija, tatula,

Krompirova zlatica je ekonomski najznačajnija štetočina krompira, a nanosi štete kao larva hraneći se grickanjem listova. Krompirova zlatica je najosetljivija u stadijumu larve,i zbog toga se tada radi zaštita,odnosno primena insekticida. Agrimatco preporučuje primenu insekticida VOLLEY 20 SP.

Zaštita krompira od plamenjače podrazumeva kombinaciju agrotehmičkih i hemijskih mera. Primena fungicida mora biti preventivna sa dobrom aplikacijom preparata na sve nadzemne delove biljaka, jer samo preventivna primena i dobra pokrivenost istretirane površine, može osigurati dobru zaštitu od zaraze i tako sprečiti razvoj bolesti. Intervali između tretiranja zavise pre svega od vremenskih uslova, i uglavom iznose 7-8 dana ako su povoljni uslovi za razvoj bolesti, odnosno 10-14 dana u uslovima nepovoljnim za razvoj bolesti.

Agrimatco preporučuje primenu fungicida MOXIMATE 725 WP, MANFIL 75 WG, CHAMP DP.