Programi

Zaštita pšenice

S proleća je potrebno pratiti razvoj i po potrebi pristupiti zaštiti pšenice od korova i bolesti.

Za kompletno suzbijanje gotovo svih širokolisnih korova koji prave problem na našim njivama u usevu pšenice, Agrimatco preporučuje kombinaciju STARANE 250 (0,4 l/ha) + MEZZO 60 WG (10g/ha). Ovoj kombinaciji potrebno je dodati okvašivač INEX (0,2 l/ha).

Ukoliko želimo visok i stabilan prinos, praksa je potvrdila da je kod nas pšenicu potrebno prskati dva puta godišnje protiv bolesti.

Prvo prskanje obavlja se početkom proleća (do faze drugog kolenca) kada su najopasnije bolesti koje prete pšenici: pepelnica, rđa i lisna pegavost koje se javljaju gotovo istovremeno. Za ovu namenu Agrimatco preporučuje trokomponentni fungicid SANUS (1 lit/ha). Zahvaljujući delovanju gasnom fazom, SANUS prodire i do donjih delova biljke, štiteći biljku u potpunosti.

Prilikom prvog prskanja useva pšenice, pored fungicida, potrebno je primeniti i insekticid KAISO WG u dozi od 0,15 kg/ha. Žitna pijavica (lema) i ostali insekti često mogu da oštete usev. Ovo se pogotovo može desiti ukoliko je vreme u tom periodu suvo i toplo.

Drugo prskanje vrši se u početku cvetanja. Tada želimo da sprečimo gljivično oboljenje- fuzariozu klasa, koja može da odnese i preko 20% prinosa.

ELATUS ERA je novi SDHI fungicid koji pruža potpunu zaštitu pšenice i ječma od najvažnijih prouzrokovača bolesti lista, stabla i klasa. Izuzetno je efikasan u suzbijanju fuzarium-a, lisne rđe i sive pegavosti pšenice. U pšenici fungicid ELATUS ERA  preporučujemo u fazi lista zastavičara ili na početku cvetanja za zaštitu klasa, u količini od 0,8 l/ha. Efikasnost fungicida ELATUS ERA ne odražava se samo u snažnom suzbijanju bolesti, nego i u fiziološkom efektu, boljem iskorišćavanju azota i vode i produženju vegetacije što dokazano utiče na povećanje prinosa.

Za suzbijanje korova na strništu, preporučujemo totalni herbicid KYLEO (3-5 lit/ha) ili BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 (2-6 lit/ha).