Programi

Zaštita soje

Osnovni tretman soje je prskanje posle setve a pre nicanja. Ovim tretmanom se ne mogu suzbiti svi korovi, ali se dobija u vremenu za kasnije tretmane. Primenom kombinacije preparata LORD 700 WDG + STEALTH, suzbijamo čitav niz korova, uključujući i onaj najtvrdokorniji – ambroziju. Ovim tretmanom smo „kupili“ vreme, pomerili tretmane preko lista i  omogućili soji da neometano niče bez prisustva korova.

Tretmane posle nicanja najbolje je uraditi iz dva puta kako bi potpuno uništili korove koji niču sukcesivno. Osnova ovog tretmana je svakako preparat IMAZOFIL, na bazi aktivne materije imazamoks. Nijedan preparat nije potpuno efikasan u zaštiti soje od korova sam, već zahteva kombinovanje sa partner herbicidima. IMAZOFIL  je potrebno kombinovati sa preparatom ALADIN, na bazi aktivne materije bentazon. Ono što je svakako najbitnije, je faza razvoja korova, tj. korovi se najbolje suzbijaju dok su mali. Korovi koji su „pobegli“ i prerasli optimalnu fazu za suzbijanje, teško da će biti efikasno suzbijeni.

Za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje Agrimatco preporučuje i dvokomponentni herbicid TONAL. Preporuka je da se preparat TONAL koristi dvokratno, uz dodatak okvašivača INEX, prvi put kada su korovi u fazi kotiledona do četiri lista, a drugi put kada nikne novi talas korova tj. kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja.

Divlji sirak iz rizoma je najopasniji uskolisni korov u soji. Za ovu namenu preporučujemo herbicid FARGO.