Programi

Zaštita kukuruza

Uspešno suzbijanje korova u kukuruzu podrazumeva pravilnu primenu agrotehničkih i hemijskih mera. Primenom herbicida omogućujemo kukuruzu da raste i razvija se bez konkurencije korova.

Posle setve a pre nicanja (pre-em) kukuruza,  može se primeniti herbicid  STEALTH za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Za potpuni učinak ovog herbicida potrebno je da u zemljištu ima minimalna količina vlage, odnosno da nakon primene preparata u roku od 5 do 10 dana padne 6-10 mm/m2 kiše. Radi proširenja delovanja na širokolisne korove može se primeniti u kombinaciji sa herbicidom na bazi terbutilazina ili mezotriona.

Posle nicanja kukuruza i korova primenjuju se tzv. korektivni herbicidi. Neophodno je da proizvođači obiđu svoje parcele i utvrde koji su korovi prisutni (uskolisni, širokolisni) i u kojoj su fazi razvoja. Prema korovima koji dominiraju na njivi i prema fazi porasta useva i korova, treba izabrati herbicid ili kombinaciju herbicida za primenu.

Širokolisni korovi koji se tretiraju herbicidima posle nicanja, najosetljiviji su na herbicide u fazi razvoja 2-4 lista i tada je efikasnost herbicida najbolja, a uskolisni korovi (divlji sirak, muhar) kada su u porastu 10–20 cm. Optimalno vreme za suzbijanje rizomskog sirka je kada rizomski sirak dostigne 20-25 cm visine.

Agrimatco preporučuje:

DICOPUR TOP 464 SL ili BASICO u fazi 2 – 5. lista kukuruza, za suzbijanje šrokolisnih korova kao što su: abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatula, pomoćnica, palamida, divlja paprika, pepeljuga, gorušica…

METTO – posle nicanja do 8. lista kukuruza uz dodatak okvašivača INEX, za suzbijanje šrokolisnih korova kao što su: abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatula, pomoćnica, palamida, dvornici, pepeljuga, gorušica,…

ASTRAL 40 OD  – posle nicanja od 2 – 6. lista kukuruza za suzbijanje divljeg sirka iz semena i rizoma, kao i nekih širokolisnih korova. ASTRAL 40 OD može da se kombinuje sa herbicidima DICOPUR TOP 464 SL ili BASICO ili METTO, u cilju proširenja delovanja na širokolisne korove.