Programi

Zaštita vinove loze

Zaštita vinove loze od bolesti i štetočina je jedan od najznačajnijih faktora u proizvodnji grožđa.

Agrimatco preporučuje:

Za suzbijanje grožđanog moljca – insekticid VOLLEY 20 SP

Za suzbijanje eriofidne grinje i pauka  – insekticid ARMADA

Za suzbijanje pepelnice – fungicidi CYFLAMID, MICLO, PROSPER CS 300

Za suzbijanje plamenjače – fungicidi MOXIMATE 725 WP, MANFIL 75 WG, PERGADO F, CHAMP DP