Programi

Zaštita suncokreta

Nakon setve suncokreta suzbijanje korova se može vršiti primenom zemljišnih herbicida.

Oni se primenjuju posle setve, a pre nicanja useva i deluju preko korenovog sistema, dok su korovi  u početnim fazama razvoja. Za ovu namenu Agrimatco preporučuje kombinaciju herbicida SHICAN + STEALTH, u cilju suzbijanja uskolisnih i širokolisnih korova kao što su:

semenski sirak, muhar, štir, pepeljuga, pomoćnica, gorušica, ambrozija, tatula, dvornik, vijušac njivski, čičak…

Za suzbijanje širokolisnih korova u usevu suncokreta preporučujemo sledeće herbicide:

HILUX – samo u hibridima tolerantnim na tribenuron metil

IMAZOFIL – samo u hibridima tolerantnim na imidazolinone

 

Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma i ostalih travnih korova, preporučujemo herbicid FARGO.

 

Suncokret je izuzetno sklon napadu biljnih bolesti, naročito u vlažnijim godinama i područjima s većim intenzitetom godišnjih padavina. Za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), crne pegavosti stabljike (Phoma macdonaldi) i sivomrke pegavosti (Phomopsis helianthi) u usevu suncokreta preporučujemo dvokomponentni fungicid AMISTAR PLUS.