Programi

Dinja Seme

Bari F1

Krupnoća plodova (kg):

1,5-2,0

Osobine hibrida:

Passport F1

Krupnoća plodova (kg):

2,0-2,5

Osobine hibrida:

Carousel F1

Krupnoća plodova (kg):

4,0-4,5

Osobine hibrida:

Halona F1

Krupnoća plodova (kg):

1,8-2,8

Osobine hibrida:

Exelor F1

Krupnoća plodova (kg):

1,5-1,8

Osobine hibrida:

Jannet F1

Krupnoća plodova (kg):

Osobine hibrida:

Centro F1

Krupnoća plodova (kg):

1,5 - 1,7

Osobine hibrida:

Polinyka F1

Krupnoća plodova (kg):

2,0 - 2,5

Osobine hibrida: