Programi

Dinje

Bari F1
Krupnoća plodova (kg):
1,5-2,0
Osobine hibrida:
Passport F1
Krupnoća plodova (kg):
2,0-2,5
Osobine hibrida:
Carousel F1
Krupnoća plodova (kg):
4,0-4,5
Osobine hibrida:
Halona F1
Krupnoća plodova (kg):
1,8-2,8
Osobine hibrida:
Exelor F1
Krupnoća plodova (kg):
1,5-1,8
Osobine hibrida:
Jannet F1
Krupnoća plodova (kg):
Osobine hibrida: