Programi

Seme Tikvica

Aziad F1

Osobine hibrida:

Cue Ball F1, Eight Ball F1, One Ball F1

Osobine hibrida:

Cordelia F1

Osobine hibrida:

Imperator F1

NOVO

Osobine hibrida:

Black Star F1

Dužina ploda (cm):

20-22

Osobine hibrida:

Scilly F1

Dužina ploda (cm):

Osobine hibrida:

Amjad F1

Dužina ploda (cm):

16 - 18

Osobine hibrida:

Escenderany F1

Dužina ploda (cm):

Osobine hibrida: