Programi

Brokoli

Green Magic F1

Rani hibrid visokog kvaliteta.

Dužina vegetacije (dana)
65
Težina glavice ( gr )
400-500
Osobine hibrida:
Naxos F1

Za berbu po toplom!

Dužina vegetacije (dana)
75-80
Težina glavice ( gr )
400-600
Osobine hibrida:
Parthenon F1 CMS
Dužina vegetacije (dana)
80-85
Težina glavice ( gr )
600-800
Osobine hibrida:
Marathon F1

Najrašireniji brokoli u proizvodnji u svetu uz pouzdano visok prinos

Dužina vegetacije (dana)
80
Težina glavice ( gr )
400-500
Osobine hibrida:
Triton F1
Dužina vegetacije (dana)
75
Težina glavice ( gr )
500
Osobine hibrida:
Leonidas F1
Dužina vegetacije (dana)
70
Težina glavice ( gr )
600-800
Osobine hibrida: