Programi

Brokoli seme

Green Magic F1

Rani hibrid visokog kvaliteta.

Dužina vegetacije (dana)

65

Težina glavice ( gr )

400-500

Osobine hibrida:

Naxos F1

Za berbu po toplom!

Dužina vegetacije (dana)

75-80

Težina glavice ( gr )

400-600

Osobine hibrida:

Parthenon F1 CMS

Dužina vegetacije (dana)

80-85

Težina glavice ( gr )

600-800

Osobine hibrida:

Marathon F1

Najrašireniji brokoli u proizvodnji u svetu uz pouzdano visok prinos

Dužina vegetacije (dana)

80

Težina glavice ( gr )

400-500

Osobine hibrida:

Triton F1

Dužina vegetacije (dana)

75

Težina glavice ( gr )

500

Osobine hibrida:

Leonidas F1

Dužina vegetacije (dana)

70

Težina glavice ( gr )

600-800

Osobine hibrida: