Programi

Seme Paprike

Salana F1

Težina ploda (g):

180-210

Opis hibrida:

Spartaco F1

Težina ploda (g):

200-250

Opis hibrida:

Hornet F1

Težina ploda (g):

50-60

Opis hibrida:

Silverado F1

Težina ploda (g):

180-200

Opis hibrida:

Goldano F1

Težina ploda (g):

170-200

Opis hibrida:

Baklava F1

Težina ploda (g):

130-140

Opis hibrida:

Lake F1

Težina ploda (g):

Opis hibrida:

Bobita F1

Težina ploda (g):

140-180

Opis hibrida:

Lisenka F1

Težina ploda (g):

200

Opis hibrida:

Archivarius F1

Težina ploda (g):

180-220

Opis hibrida:

Eszter F1

Težina ploda (g):

Opis hibrida:

Promontor F1

Težina ploda (g):

Opis hibrida:

Sobri F1

Težina ploda (g):

Opis hibrida:

Zalkod F1

Težina ploda (g):

120-140

Opis hibrida:

Kameleon F1

Težina ploda (g):

120

Opis hibrida:

Belladona F1

Težina ploda (g):

160 - 200

Opis hibrida:

Ariadni F1

Težina ploda (g):

170 - 200

Opis hibrida:

SV 1876 PP F1

Težina ploda (g):

Opis hibrida:

Kaprima F1

Težina ploda (g):

160 - 200

Opis hibrida:

Kaptur F1

Težina ploda (g):

160 - 180

Opis hibrida:

SV 0102PP F1

Težina ploda (g):

130 - 150

Opis hibrida:

Tonton F1

Težina ploda (g):

80 - 100

Opis hibrida:

Nitro F1

Težina ploda (g):

60 - 80

Opis hibrida: