Programi

Cvekla

Kestrel F1
Dužina vegetacije (dana)
90-95
Osobine hibrida:
Rodina F1
Dužina vegetacije (dana)
90-100
Osobine hibrida:
Detroit
Dužina vegetacije (dana)
100-110
Osobine sorte:
Cardeal F1
Dužina vegetacije (dana)
90-100
Osobine hibrida: