Programi

Karfiol

White Excel F1

Težina cvasti (kg):

1,3-1,8

Dužina vegetacije (dana) :

oko 70

Osobine hibrida:

Concept F1 CMS

Težina cvasti (kg):

1,5-2,0

Dužina vegetacije (dana) :

oko 85

Osobine hibrida:

Merton F1

Težina cvasti (kg):

2,0

Dužina vegetacije (dana) :

oko 80

Osobine hibrida:

Kastor F1

Težina cvasti (kg):

1,5-2,0

Dužina vegetacije (dana) :

90-110

Osobine hibrida:

Incline F1

Težina cvasti (kg):

2,5-3,0

Dužina vegetacije (dana):

oko 90

Osobine hibrida:

Alston

Težina cvasti (kg):

1,3-1,5

Dužina vegetacije (dana):

oko 65

Osobine hibrida:

Whiton F1

Težina cvasti (kg):

1,5-2,0

Dužina vegetacije (dana):

Osobine hibrida: