Programi

Karfiol

White Excel F1
Težina cvasti (kg):
1,3-1,8
Dužina vegetacije (dana) :
oko 70
Osobine hibrida:
Concept F1 CMS
Težina cvasti (kg):
1,5-2,0
Dužina vegetacije (dana) :
oko 85
Osobine hibrida:
Merton F1
Težina cvasti (kg):
2,0
Dužina vegetacije (dana) :
oko 80
Osobine hibrida:
Kastor F1
Težina cvasti (kg):
1,5-2,0
Dužina vegetacije (dana) :
90-110
Osobine hibrida:
Incline F1
Težina cvasti (kg):
2,5-3,0
Dužina vegetacije (dana):
oko 90
Osobine hibrida:
Alston
Težina cvasti (kg):
1,3-1,5
Dužina vegetacije (dana):
oko 65
Osobine hibrida:
Whiton F1
Težina cvasti (kg):
1,5-2,0
Dužina vegetacije (dana):
Osobine hibrida: