Programi

Seme Bundeve za sadnju

Atlas F1

Težina ploda (kg)

2-3

Osobine hibrida:

Pluto F1

Težina ploda (kg)

1-1,5

Osobine hibrida:

Crown Prince F1

Težina ploda (kg)

3-4

Osobine hibrida:

Granit F1

Težina ploda (kg)

1,3-1,6

Dužina vegetacije (dana):

95

Osobine hibrida:

Prism F1

Težina ploda (kg)

1,2

Dužina vegetacije (dana):

90

Osobine hibrida: