Programi

Seme Kupusa

Weber F1

Težina glavice (kg):

1,3-1,8

Dužina vegetacije (dani) :

50-55

Osobine hibrida:

Nozomi F1

Težina glavice (kg):

1,2-1,5

Dužina vegetacije (dani) :

60-62

Osobine hibrida:

Supreme Vantage F1

Težina glavice (kg):

2,0

Dužina vegetacije (dani) :

70-75

Osobine hibrida:

Hippo F1

Težina glavice (kg):

2,0-3,0

Dužina vegetacije (dani) :

90-95

Osobine hibrida:

Monroo F1

Težina glavice (kg):

2,5

Dužina vegetacije (dani) :

85-100

Osobine hibrida:

Conquistador F1

Težina glavice (kg):

3,0

Dužina vegetacije (dani) :

85-90

Osobine hibrida:

Coronet F1

Težina glavice (kg):

2,0-4,0

Dužina vegetacije (dani) :

100-105

Osobine hibrida:

Power slam F1

Težina glavice (kg):

2,5-3,0

Dužina vegetacije (dani) :

85-100

Osobine hibrida:

Marloo F1

Težina glavice (kg):

3,0

Dužina vegetacije (dani) :

90-100

Osobine hibrida:

Bahati F1

Težina glavice (kg):

3,0

Dužina vegetacije (dani) :

80-85

Osobine hibrida:

Red Jewel F1

Težina glavice (kg):

1,5-1,8

Dužina vegetacije (dani) :

70-75

Osobine hibrida:

Pandion F1

Težina glavice (kg):

1,0 - 1,5

Dužina vegetacije (dani) :

53 - 58

Osobine hibrida:

Rapidion F1

Težina glavice (kg):

1,5 - 2,0

Dužina vegetacije (dani) :

55 - 60

Osobine hibrida:

Bucharest F1

Težina glavice (kg):

2,0 - 4,0

Dužina vegetacije (dani) :

80

Osobine hibrida:

Platinum Dynasty F1

Težina glavice (kg):

Dužina vegetacije (dani) :

80

Osobine hibrida:

Red Dynasty F1

Težina glavice (kg):

1,5 - 3,0

Dužina vegetacije (dani) :

75 - 80

Osobine hibrida: