Programi

Kupus

Weber F1
Težina glavice (kg):
1,3-1,8
Dužina vegetacije (dani) :
50-55
Osobine hibrida:
Elisa F1
Težina glavice (kg):
0,8-1,2
Dužina vegetacije (dani) :
50-55
Osobine hibrida:
Nozomi F1
Težina glavice (kg):
1,2-1,5
Dužina vegetacije (dani) :
60-62
Osobine hibrida:
Supreme Vantage F1
Težina glavice (kg):
2,0
Dužina vegetacije (dani) :
70-75
Osobine hibrida:
Hippo F1
Težina glavice (kg):
2,0-3,0
Dužina vegetacije (dani) :
90-95
Osobine hibrida:
Monroo F1
Težina glavice (kg):
2,5
Dužina vegetacije (dani) :
85-100
Osobine hibrida:
Conquistador F1
Težina glavice (kg):
3,0
Dužina vegetacije (dani) :
85-90
Osobine hibrida:
Sweety F1
Težina glavice (kg):
2,0-2,5
Dužina vegetacije (dani) :
85-90
Osobine hibrida:
Coronet F1
Težina glavice (kg):
2,0-4,0
Dužina vegetacije (dani) :
100-105
Osobine hibrida:
Power slam F1
Težina glavice (kg):
2,5-3,0
Dužina vegetacije (dani) :
85-100
Osobine hibrida:
Marloo F1
Težina glavice (kg):
3,0
Dužina vegetacije (dani) :
90-100
Osobine hibrida:
Bahati F1
Težina glavice (kg):
3,0
Dužina vegetacije (dani) :
80-85
Osobine hibrida:
Goldenslam F1
Težina glavice (kg):
2,5-3,5
Dužina vegetacije (dani) :
85-100
Osobine hibrida:
Red Jewel F1
Težina glavice (kg):
1,5-1,8
Dužina vegetacije (dani) :
70-75
Osobine hibrida: