Programi

Keleraba

Quick Star F1
Dužina vegetacije (dana)
35-40
Osobine hibrida: