Programi

Keleraba

Quick Star F1

Dužina vegetacije (dana)

35-40

Osobine hibrida: