Programi

Dezificijensi

Best Top Premium

Didecildimetilamonijum-hlorid 10,0%

Pakovanje ( kg ):

5 i 20

Opis proizvoda:

Decapro

Deterdžent za pranje i odmašćivanje, visoko alkalni i sa snažnim efektom pene.

Pakovanje ( lit ):

25

Opis proizvoda: