Aktuelno

Prolećna folijarna prihrana – osnova za visok prinos – YaraVita, Bioplex, Agrofol i Molbor

Ovo je onaj period vegetacije kada svaka biljka najviše i najintenzivnije raste, troši najviše energije i hranjiva, koje sada ugrađuje u svoj organizam i na taj način formira i određuje budući prinos. Zato upravo u ovom periodu treba da obezbedimo biljkama dovoljne količine pristupačnog hranjiva za njihove metabolitičke procese.

U poslednje vreme se na tržištu folijarnih đubriva primećuje intenzivna dinamika. Nekoliko puta se postavljalo pitanje šta je ono što bi bilo optimalno za prolećnu prihranu kultura u intezivnom nicanju.

Preporučujemo nekoliko preparata.

 

YaraVita proizvodi

Na osnovu iskustva sa poljoprivrednih gazdinstava koje smo posetili i stručnih mišljenja skupili smo nekoliko glavnih argumenata zašto su se YaraVita proizvodi pokazali kao vrlo efikasni:

  • Visok sadržaj aktivnih sastojaka – što doprinosi izuzetno povoljnom odnosu cene i vrednosti.
  • Brza primena – lako se i brzo nanosi na biljke.
  • Izuzetan kvalitet: za svaku biljnu kulturu postoji specifično folijarno đubrivu, dobro se i homogeno meša, nije potreban pojačivač adhezije, ima dugotrajan efekat (3-6 nedelja), ne sadrži štetne materije, ima odličnu otpornost na kišu.
  • Pouzdanost/prepoznatljivost na tržištu: stalna i kontinuirana kontrola aktivnih sastojaka, 60 godina razvoja, funkcioniše u svim uslovima.
  • Profesionalizmu doprinose globalna i lokalna ispitivanja i eksperimenti.
  • Ekonomičnost: veći prinos, bolji kvalitet, višestruki povraćaj uloženih troškova u svim kulturama.

YaraVita Zeatrel– za folijarno tretiranje kukuruza

YaraVita Zeatrel je jedan od proizvoda iz Yara linije “folijarnih fosfata”. Pored izraženog sadržaja fosfora, sadrži još kalijum, cink i magnezijum u sledećem odnosu: 43 P + 7,7 K + 14 Zn + 6,7 Mg, što predstavlja idealnu kombinaciju hranjiva za folijarnu prihranu kukuruza.

Ovaj koncentrovani tečni proizvod daje biljkama brzo i lako dostupnu energiju pospešujući njihov brz rast. Visok sadržaj cinka omogućava intenzivnu sintezu hormona rasta – auksina, tako direktno utiče na visinu prinosa kukuruza. Takođe mogu da pomognu biljkama da nadvladaju nepovoljne klimatske uslove.

Preporuka primene je u količini od 3-5 l/ha.

Vreme primene: 1-2 tretmana u fazi 4-8 listova, s pesticidima ili bez njih.

YaraVita Bortrac –  za folijarnu ishranu bijaka borom

To je tečni koncentrat bora (150 g/l) koji se proizvodi u skladu sa strogim pravilima kontrole kvaliteta da bi  se garantovao konstantan kvalitet i sigurnost prinosa, odnosno da bi se on maksimizirao. Ovo garantuje da biljka neće biti oštećena tokom upotrebe preparata, što bi moglo da umanji njenu tržišnu vrednost. Zbog čistoće sirovina koje se koriste za proizvodnju ovog preparata, njegova upotreba je bezbedna i garantuje da će usev zadržati kvalitet i nakon žetve.

Visok sadržaj bora pospešuje formiranje korenovog i transportnog tkiva, čime doprinosi boljoj apsorpciji hranjivih materija i njihovom lakšem transportu kroz biljku. YaraVita Bortrac ima nizak viskozitet što omogućava jednostavnu upotrebu, lako mešanje i nanošenje.

i kod suncokreta i kod soje Bortrac se primenjuje u početnim fazama rasta, do faze butonizacije, da bi biljka imala dovoljno vremena da ga ugradi u svoj organizam. Bor je element koji utiče na bolju oplodnju.

Preporučena doza primene je 1-2 l/ha.

YaraVita Universal Bio- složeno tečno đubrivo sa mikroelementima

YaraVita Universal Bio je visoko kvalitetni rastvor koji sadrži uravnoteženu kombinaciju esencijalnih hranjivih materija –  makro- i mikroelemenata (N, P, K, B, Cu, Mn, Mo, Zn). Ovakav  sastav čini ga pogodnim za poboljšanje opšteg stanja biljke, čini je jačom, robusnijom, otpornijom na spoljašnje nepovoljne uslove, takođe pomaže u regeneraciji posle stresnih situacija. Primenjuje se kako kod ratarskih, tako i kod povrtarskih i voćarskih kultura.

Doza primene je obično:  2-5 l/ha.

Tečna formula svih YaraVita proizvoda omogućava lako merenje, punjenje i mešanje u posudi za doziranje, a isto tako i lako nanošenje na biljku.

Sva YaraVita folijarna đubriva se lako mešaju sa većinom sredstava za zaštitu bilja, tako da se mogu istovremeno upotrebljavati. Ovakva primena štedi vreme i novac. Zbog promenljivih uslova, važno je da se  uvek proveri mogućnost mešanja preko smart telofna – aplikacija Yara TankmixIT iz goole play store-a, koja je dostupna svima.

Cosmocel – Bioplex – kompleksni biostimulator

Pored gore navedenih preparata, preporučuje se upotreba kompleksnih biostimulatora kao što je napr. Bioplex komapije Cosmosel iz Meksika, koji je idealan je za pojačavanje funkcija biljke u preiodima intenzivne metabolitičke aktivnosti. Bioplex je organski proizvod visoko kontrolisanog procesa fermentacije čiji je cilj da se na siguran i konzistentan način poboljša ravnoteža između fotosinteze i respiratornih aktivnosti biljke.  Bioplex pojačava metabolitičke aktivnosti zahvaljujući dovođenju biomolekula koje je biljka prestala da sintetiše usled nepovoljnih uslova sredine. Može se primeniti u bilo kom fiziološkom stadijumu razvoja useva –  vegetativni razvoj, cvetanje i plodonošenje.

Upotreba Bioplexa se preporučuje u svim fazama razvoja biljke, a izuzetnu efikasnost pruža u momentima kada biljka čini posebne napore kao što su intenzivan rast, cvetanje i formiranje plodova. U situacijama stresnih uslova (mraz, visoka temperatura, grad) brzo vraća metabolitičke funkcije biljke u normalu, svodeći pojavu štete na minimum.

Sastav: kombinacija organskih ekstrakata, auksini, giberelini, citokinini, azot N, fosfor P,  kalijum K, kalcijum Ca, magnezijum Mg, gvožđe Fe, cink Zn, mangan Mn , bakar Cu.

Uobičajena doza primene 0,25- 0,5 l/ha u zavisnosti od biljne kulture i vremena primene.

MilAgro – Agrofol 390 je specijalno NPK 10-10-10 tečno đubrivo za folijarnu upotrebu, sa visokim sadržajem mikroelemenata. Izbalansiran odnos hranjiva u ovom đubrivu pruža dodatni izvor azota, fosfora i kalijuma koje biljke lako usvajaju, i koje podstiču njihov rast. Može se primenjivati na svim biljnim kulturama od početka pa do samog kraja vegetacije.

Uobičajena doza primene je 3-5 l/ha.

Sastav: Azot (N) 10%, Fosfor (P₂O₅) 10%, Kalijum (K₂O) 10%, Bor (B) 0,08%, Gvožđe (Fe) EDTA 0,08%, Mangan (Mn)EDTA 0,06 %, Molibden (Mo) 0,02%, Cink (Zn) EDTA 0,06%

MilAgro – Molbor je tečno folijarno đubrivo sa viokim sadržajem molibdena i bora (Mo, B). Može da se upotrebljava svakoj fazi razvoja biljaka. Zadovoljava nutritivne potrebe biljaka za borom i molibdenom i garantuje visok prinos i dobar kvalitet useva.

Uobičajena doza primene 1-3 l/ha.

PRETHODNI NOVE formulacije YaraMila granulisanih mineralnih đubriva