Aktuelno

NOVE formulacije YaraMila granulisanih mineralnih đubriva

Da se podsetimo: YaraMila je brend koji pomaže kupcima da prepoznaju konstantni kvalitet Yarinih kompleksnih đubriva, koja sadrže kombinaciju primarnih hranjivih materija: azot, fosfor i kalijum i to u obliku koji biljka najefikasnije može da iskoristi.

U YaraMila đubrivima se nalaze izbalansirani izvori azota, u amonijačnoj i nitratnoj formi, zatim lako usvojivi izvor fosfora, koji omogućava biljci dugotrajnu snabdevenost fosforom, kao i hloride ili sulfate kao izvore kalijuma.

Takođe sadrže mezo- i mikroelemente u optimalnim količinama.

U čemu se YaraMila mineralno đubrivo razlikuje od ostalih dostupnih đubriva na tržištu?

  • Imaju visok sadržaj aktivne materije.
  • Svaka granula sadrži u tačnoj srazmeri sve elemente navedene u specifikaciji. Granule su ujednačene veličine, izuzetne tvrdoće i sve jednakog sastava.
  • Zbog velike tvrdoće granule nema prašine – odlično se, ravnomerno rasipa, što rezultira i do 5-8% većim prinosom.
  • Brzo se i lako rastvara – što omogućava biljlkama da lako i brzo usvoje hranjive materije i prilikom vrlo oskudnih padavina.
  • Efikasnost – biljka može da usvoji celokupnu količinu fosfora koji je sadržan u granuli, što nije slučaj kod mnogih drugih đubriva.
  • Različitog su NPK sastava, njihova upotreba zavisi od sastava zemljišta i biljne kulture koja se gaji.
  • Upotrebom odgovarajućih količina YaraMila đubriva biljkama se obezbeđuju hranjive materije koje ona najlakše i najbrže može da usvoji pri čemu joj obezbeđujemo idealnu srazmeru svih neophodnih elemenata.

 

Nove formualcije u asortimanu granulisanih YaraMila đubriva:

YaraMila Star Plus 21-17-03

Proizvod razvijen za zemljišta sa srednjim i višim sadržajem kalijuma. Primenjuje se najviše u strnim žitima u jesen i jarim usevima u proleće u količini 200-400 kg/ha čime se unosi 34-68 kg P2O5/ha zavisno od potreba useva. To je dovoljno za postizanje dobrih prinosa jer se YaraMila Star Plus sa fosforom u obliku polifosfata razlikuje od starndardnih granulisanih đubriva po sadržaju fosfora. Ovaj oblik fosfata ima prednost nad drugima jer se ne blokira u zemljištu i pokretan je. Deo fosfora je u P-Extend formi, što znači u obliku koji duže ostaje dostupan biljkama u zoni korena. Daje vrhunske rezultate na osiromašenim i iscrpljenim zemljištima koje se godinama koristilo u loše organizovanom plodoredu. YaraMila Star Plus se može primeniti i u intenzivnim kulturama za dopunu ishrane fosforom i azotom čak i u prihrani jer su hranljivi elementi dostupni tokom dužeg perioda.

Đubrivo je namenjeno za sve ratarske, povrtarske, vinogradarske i voćarske kulture.

Primenjuje se preko zemljišta rasipanjem po celoj površini ili u trake.

Vreme primene: pod osnovnu obradu, predsetveno ili za prihranjivanje u ranim fazama razvoja biljaka ili tokom sezone zavisno od potreba biljaka i analize zemljišta.

Može se primeniti na svim tipovima zemljišta bez ograničenja.

 YaraMila Corn 8-20-28

Primena na zemljištima s nedostatkom fosfora i kalijuma za ratarske kulture, u količini do 400 kg/ha te za jesenje đubrenje povrtnjaka, voćnjaka i vinograda 200-300 kg/ha. Primena u proleće: u pripremi zemljišta ako nije bilo jesenjeg đubrenja, 300-500 kg/ha. Izvrsno uravnotežene kombinacije hraniva za useve kukuruza, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i drugih industrijskih biljaka, ali može da se primenjuje i za povrtarske, vinogradarske i voćarske kulture.

Primenjuje se preko zemljišta rasipanjem po celoj površini ili u trake.

Vreme primene: pod osnovnu obradu, predsetveno ili za prihranjivanje u ranim fazama razvoja biljaka ili tokom sezone zavisno od potreba biljaka i analize zemljišta.

Može se primeniti na svim tipovima zemljišta bez ograničenja.

YaraMila Elios 13-11-21

Univerzalno đubrivo za primenu na zemljištima sa uravnoteženim odnosom hraniva, za jesenje i proletnje đubrenje ratarskih i intenzivnih useva.

YaraMila Elios spada u premijum grupu proizvoda zbog sadržaja fosfora u obliku polifosfata. Polifosfati se ne blokiraju u zemljištu i biljke su duže opskrbljene ovim hranivom tokom vegetacije.

YaraMila Elios se primenjuje u ratarstvu u količini od 250 – 350 kg/ha, a u povrću, voću i drugim intenzivnim usevima 300-700 kg/ha.

Primenjuje se preko zemljišta rasipanjem po celoj površini ili u trake.

Vreme primene: pod osnovnu obradu, predsetveno ili za prihranjivanje u ranim fazama razvoja biljaka ili tokom sezone zavisno od potreba biljaka i analize zemljišta.

Može se primeniti na svim tipovima zemljišta bez ograničenja.

PRETHODNI Novi traktori do 20.000 eura