Programi

Yara

YaraMila Complex 12:11:18

najefikasnije đubrivo na svim tipovim zemljišta

Količina primene (kg/ha):

300-800

Sastav:

N, P, K, Mg, S, B, Zn, Mn, Fe

Osobine proizvoda:

YaraMila 10:13:25

Za zemljišta sa uravnoteženim odnosom hraniva

Količina primene (kg/ha):

200-500

Sastav:

N, P, K, Mg, S, B

Osobine proizvoda:

YaraMila Corn 8:20:28

Količina primene (kg/ha):

200-500

Sastav:

N, P, K, Mg, S

Osobine proizvoda:

YaraMila 16:27:7

Za žitarice i zemljišta sa srednjim i višim sadržajem kalijuma

Količina primene (kg/ha):

250-400

Sastav:

N, P, K, S, Zn

Osobine proizvoda:

YaraTera Unika Plus 13:0:45

Granulisani kalijum nitrat

Količina primene (kg/ha):

100-250

Sastav:

N, P

Osobine proizvoda:

YaraLiva Nitrabor 15,5 N + 25,5 CaO + 0,3 B

Granulisani kalcijum nitrat

Količina primene (kg/ha):

250-500

Sastav:

N, Ca, B

Osobine proizvoda:

YaraBela Sufan 24 N + 18 SO₂

Đubrivo vrhunskog kvaliteta na bazi azota

Količina primene (kg/ha):

150-600

Sastav:

N, S

Osobine proizvoda:

YaraBela Nitromag 24 N + 4,5 MgO

Đubrivo vrhunskog kvaliteta na bazi azota

Količina primene (kg/ha):

150-600

Sastav:

N, Mg

Osobine proizvoda:

Yara NP Starter 10,5 N + 47 P

Mikrogranulisano đubrivo

Količina primene (kg/ha):

15-20

Sastav:

N, P, B

Osobine proizvoda:

YaraLiva Calcinit 15,5 N + 26,3 CaO

Najkvalitetnija formulacija kalcijum nitrata

Količina primene (kg/ha):

150-500

Sastav:

N, Ca

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista K Plus 13:0:47

Vodotopivi kalijum nitrat

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, K

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista SOP 52 K + 45 SO₃

Vodotopivi kalijum sulfat

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

K, S

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista MgS

Vodotopivi magnezijum sulfat

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

Mg, S

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista MKP 0:52:34

Vodotopivi monokalijum fosfat

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

P, K

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista MAG ( 11 N + 9% Mg )

Vodotopivo azotno i magnezijumovo đubrivo

Sastav:

N, Mg

Osobine proizvoda:

YaraTera Krista MAP 12:61:0

Vodotopivi monoamonijum fosfat

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, P

Osobine proizvoda:

YaraVita Bortrac 150

Za folijarnu ishranu biljaka borom

Količina primene (l/ha):

1-2

Sastav:

150 g/l B

Osobine proizvoda:

YaraVita Mantrac Pro

Za ishranu biljaka manganom

Količina primene (l/ha):

1

Sastav:

500 g/l Mn

Osobine proizvoda:

YaraVita Zintrac 700

Za ishranu biljaka cinkom

Količina primene (l/ha):

0,5-1

Sastav:

700 g/l Zn

Osobine proizvoda:

YaraVita Stopit

Za ishranu bilja sa kacijumom

Količina primene (l/ha):

3-5

Sastav:

225 g/l Ca

Osobine proizvoda:

YaraVita Zeatrel

Za folijarno tretiranje kukuruza

Količina primene (l/ha):

3-5

Sastav:

43P + 7,7K + 14Zn + 6,7Mg

Osobine proizvoda:

YaraVita Universal Bio

Složeno tečno đubrivo sa mikroelementima

Količina primene (l/ha):

2-5

Sastav:

N, P, K, B, Cu, Mn, Mo, Zn

Osobine proizvoda:

YaraVita Brassitrel Pro

Za folijarno tretiranje uljane repice, suncokreta, soje, kupusnjača

Količina primene (l/ha):

Sastav:

N, Ca, Mg, B, Mn, Mo

Osobine proizvoda:

YaraVita Gramitrel

Za folijarno tretiranje strnih žita

Količina primene (l/ha):

3-4

Sastav:

N, Mg, Cu, Mn, Zn

Osobine proizvoda:

YaraVita Thiotrac

Proizvod koji sadrži azot i sumpor

Količina primene (l/ha):

3-5

Sastav:

N, S

Osobine proizvoda:

YaraVita Last N

Proizvod koji sadrži azot u obliku tečne uree

Količina primene (l/ha):

5-20

Sastav:

N

Osobine proizvoda:

YaraVita KombiPhos

Tečno đubrivo koje sadrži fosfor, kalijum i magnezijum

Količina primene (l/ha):

3-4

Sastav:

P, K, Mg, Mn, Zn

Osobine proizvoda:

YaraVita Caltrac 560

Visoko koncentrovana formulacija kalcijuma

Količina primene (l/ha):

2-5

Sastav:

Ca, B, Zn

Osobine proizvoda:

YaraVita Biotrac

Tečni biostimulator za folijarnu primenu

Količina primene (l/ha):

2-3

Sastav:

B, Zn,

Osobine proizvoda:

YaraVita Rexolin Q40

Za ishranu biljaka gvožđem

Količina primene (kg/ha):

5-20

Sastav:

Fe-EDDHA

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon Yellow Acid 11:38:11+ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon Blue Acid 16:6:17+ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon White Acid 13:6:26+ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon Red Acid 11:11:32+ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Količina primene (kg/ha):

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon Super White 17:6:25 + ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda:

YaraTera Kristalon Super Red 12:12:36 + ME

Vodotopivo đubrivo za primenu u voćarstvu i povrtarstvu

Sastav:

N, P, K + ME

Osobine proizvoda: