Vodorastvorljiva NPK đubriva namenjena za upotrebu sistemima kap po kap i folijarno.

 • Poboljšava stanje useva i kvalitet plodova, posebno utiče na prinos, otpornost i stanje useva.
 • Lako se meša sa pesticidima i pomaže biljkama u stresnim uslovima.
 • Sadrži specijalno izbalansirani odnos hraniva koja se veoma lako usvajaju preko lista.
 • Idelan način zaštite useva od stresa izazvanog upotrebom pesticida.
 • Utiče na kvalitet, posebno na sadržaj proteina pšenice.
 • Idealan način prihrane useva u kombinovanim tretmanima sa zaštitom.
 • Lak i bezbedan za upotrebu u širokom spektru useva.
 • Veoma lako se topi, ne zagušuje prskalice, dizne i delove sistema za navodnjavanje
 • Ne izaziva rđu na metalnim delovima prskalica i sistema za navodnjavanje.
 • Brzo rastvaranje i potpuna vodotopivost.
 • Savršena ravnoteža različitih oblika azota za lako usvajanje preko lista.
 • Visok i uravnotežen sadržaj makro-elemenata.
 • Sadrži uravnotežen spektar EDTA helatizovanih mikroelemenata (Fe, Mn, Zn, Cu)