Yara

Yara je vodeća svetska hemijska kompanija koja se bavi proizvodnjom đubriva za poljoprivredu. Najveći svetski proizvođač amonijaka, nitrata i kompleksnih mineralnih đubriva. Yara nudi rešenja za celokupnu poljoprivrednu proizvodnju u pogledu ishrane biljaka. Osnovana u Norveškoj, 1905. godine, ima predstavništva u 50 zemalja sveta, a prodaje svoje proizvode u 150 zemalja na svetu.

YARA GLOBALNI BRENDOVI

YARA MILA - granulisana đubriva

Zahvaljujući uravnoteženom sastavu YaraMila kompleksnih đubriva, svaka granula je potpuno istog sastava, stoga usvajanje hraniva teče postepeno i precizno. Pored azota-N, fosfora-P i kalijuma-K, naša đubriva sadrže mezo i mikroelemente, kao što su kalcijum-Ca, magnezijum-Mg, sumpor-S, bor-B, mangan-Mn, cink-Zn…

Bitno je napomenuti da je veoma važno obezbediti hranljive elemente biljkama, koji su stalno dostupni i u pravilnom odonsu. Sa YaraMila kompleksnim đubrivima taj uslov je zadovoljen. Tokom razvoja i procesa proizvodnje YaraMila đubriva, osim optimalnog odnosa hraniva, velika pažnja se posvećuje ujednačenosti granula za kvalitetniju aplikaciju u polju.

YaraMila đubriva sadrže hranjljive elemente u obliku koji je lako usvojiv od strane biljaka. Granule su u potpunosti ujednačene veličine i oblika, ne vezuju se medjusobno niti se raspadaju. Takve karakteristike ne dozvoljavaju promenu proizvoda tokom transporta i skladištenja. Ravnomerno rasipanje granula po parceli daje ujednačen raspored hranljivih elemenata biljkama.

Sam proces proizvodnje YaraMila kompleksnih mineralnih đubriva je poseban i jedinstven u svetu. Granule Yara- Mila kompleksnih mineralnih đubriva se otapaju odmah po kontaktu sa zemljišnom vlagom. Snabdevanje vaših useva hranljivim elementima je trenutno. Brzo otapanje i oslobadjanje hranljivih elemenata omogućava efikasnu primenu YaraMila đubriva neposredno u pripremi zemljišta za setvu i sadnju (kao starter) i efikasno prihranjivanje useva.

Usevi u kojima su upotrebljena YaraMila đubriva su značajno otporniji na nepovoljne uslove gajenja, bolesti i štetočine.

Sastav proizvoda daje biljkama makroelemente NPK, mezoelemente Mg, S i posebno važne mikroelemente B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo itd. Kojih je sve manje u zemljištima zbog intezivnog korišćenja parcela. Sve granule YaraMila đubriva su potpuno istog sastava, nemaju nosača-punioca jer se proizvode jedinstvenim procesom hemijskih reakcija, sadrže veoma pristupačne i vodotopive forme svih elemenata, forme fosfora koje su u granuli su vodotopive i najpristupačnije na tržištu. To su najefikasnija granulisana đubriva u masovnoj prodaji širom sveta, količine primene YaraMila đubriva su manje u odnosu na druge proizvode.

YARA MILA 16-27-7+S+Zn

Primenjuje se na zemljištima sa srednjim i višim sadržajem kalijuma za jesenje i prolećno đubrenje, primenjuje se najviše na strnim žitima, kukuruzu, suncokretu, soji.

YARA MILA 7-12-25+Mg+S+B

Primenjuje se za zemljišta sa uravnoteženim odnosom hraniva za jesenje i prolećno đubrenje, ratarskih i intezivnih useva. Izvrsno uravnotežena kombinacija hraniva za useve šećerne repe, uljane repice, povrća i voća.

YARA MILA COMPLEX 12-11-18 SOP+Mg+mikro elementi

Izvorni je proizvod iz Norveške i najefikasnije je đubrivo na svim tipovima zemljišta. Na zaslanjenim zemljištima, pri povišenim pH vrednostima i na zemljištima iscrpljenim višegodišnjom intenzivnom proizvodnjom. Za razliku od ostalih đubriva na tržištu je u sadržaju fosfora koji je u obliku orto i poli fosfata i omogućava najveću iskorišćenost i efikasnost fosfora u širokom rasponu pH zemljišta. Koristi se u intenzivnoj proizvodnji u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu.


Yara Bela azotna đubriva

Azot spreman za precizno, efikasno i profitabilno đubrenje.

YaraBela su đubriva vrhunskog kvaliteta na bazi azota, univerzalno priznata zbog svoje strateške važnosti i delotvornosti, posebno u prihrani ratrskh kultura. Proizvodi YaraBela na bazi nitratnog i amonijačnog azota garantuju uravnoteženo snabdevanje azotom, univerzalni su i lako se primenjuju u mnogim usevima. Proizvodi YaraBela posebno su osmišljeni kako bi biljka prihvatila azot u što kraćem vremenu. Dostupni u različitim formulacijama, YaraBela proizvodi parte visoke Yara standarde, pretvarajući amonijačni azot u nitratni, a u nekim slučajevima sadrže dodatna hraniva nužna u biljnoj ishrani, kao što su kalcijum i sumpor.

Prednosti upotrebe YaraBela proizvoda:

1. Na usevima

- sadrže odmah dostupan nitratni azot
- sadrže amonijačni azot koji ima produženo delovanje

2. U zemljištu

- premešta se sa lakoćom u kružnom ciklusu
- dostupan je biljkama i u slučaju manjka padavina

3. Za životnu sredinu

- smanjuje gubitke azota usled gubitka amonijaka, što znači više azota za biljke i više ekonomske koristi za poljoprivrednike

Ako možemo koristiti azot u pravoj količini u optimalnom vremenu, hranimo biljke a ne zemljište, čime se smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu.

Delotvoran azot

Azot u YaraBela proizvodima dostupan je u kratkom vremenu, čime omogućava precizne intervencije i stoga je delotvoran. Time se izbegavaju gubici nastali otpuštanjem azota tokom dugog vremenskog razdoblja koje ne možemo kontrolisati. Nitratni azot odmah je dostupan i biljke ga lako usvajaju.

Yara Bela đubriva se koriste u prihrani svih useva u količini od 150 – 600 kg/ha.

YARA LIVA NITRABOR 15.5N+25.6CaO+0.3B

Nedostatak kalcijuma najčešća je i najveća svesna greška u intenzivnom uzgoju voća i povrća danas. Osim kalcijuma – Ca i bora – B, YaraLiva Nitrabor đubrivo sadrži brzodelujući azot u nitratnom obliku NO3 koji biljka najbolje i najlkše usvaja što omogućava pravilnu deobu ćelija i izgradnju tkiva. Ovo đubrivo je najvažniji dodatak ishrani useva za postizanje pravilne veličine, oblika i drugih organoleptičkih svojstava voća, povrća, krtola, listova i drugih delova biljke. Utiče na dobar razvoj korena i ožiljavanje, smanjenje stresa, otpornost na bolesti, utiče na izgradnju ćeliskih zidova što nam daje veću otpornost plodova prilikom čuvanja u skladištu. YaraLIva Nitrabor se primenjuje tako što se rasipa po površini, ili se unosi u zemljište obradom, odnosno tzv. suva primena.

Ovo đubrivo je topivo u vodi. U povrtarstvu se unosi u pripremi zemljišta pred setvu, ili sadnju i u prihrani tokom vegetacije. U voćarstvu i vinogradarstvu primenjuje se nakon početka vegetacije do kraja cvetanja.

YARA UNIKA KALI 13.6-0-45

Unika Kali je granulisani kalijum nitrat pogodan za primenu rasipačima i uređajima za setvu. Primenjuje se u tehnologijama kada je potrebno dodati veće količine azota i kalijuma od standardnih preporuka. U voću, vinogradima i povrću uzgajanim na otvorenom primenjuje se nakon cvetanja, tokom intenzivnog razvoja plodova do zrenja. Izvrsni rezultati dobijeni su primenom Unika Kali đubriva u intenzivnim usevima koji se navodnjavaju sistemom kišenja. Prinosi i kvalitet paprika, paradajza, kupusnjača prihranjivanih đubrivom Unika Kali znatno su viši nego plodovi tretirani standardnim đubrenjem.

YARA VITA – folijarna đubriva

Ovo su posebno formulisana folijarna đubriva. Njihov kvalitet se ispoljava u izuzetnoj topivosti, disperzivnosti, razlivanju, prijemčivosti i postojanosti na listu, što omogućava maksimalno iskorišćenje.

Biljka usvaja hraniva u ograničenim uslovima u zoni korenovog sistema. Usvajanje korenovim sistemom ne zadovoljava uvek optimalne i neophodne potrebe biljaka iz dva razloga: nedovoljno postojanje hranljivih materija u zemljištu, ili uticaj nepovoljnih faktora sredine na usvajanje. Iz tog razloga je potrebno nadoknaditi neophodnu količinu hraniva ishranom putem lista.

YaraVita đubriva su u obliku praškastih materija, tečnih formulacija i suspenzija, u skladu sa najvišim standardima kvaliteta u proizvodnji hrane i hemijskoj industriji. Prednost ovih, posebno razvijenih, đubriva je visok sadržaj hranljivih elemenata, pri čemu pojedini proizvodi sadrže i do 700 gr/l aktivne materije. Takvim pristupom se sa par kilograma folijarnog đubriva, biljkama dodaje znatno više neophodnog elementa u samo jednom tretmanu. Iz istog razloga ta evidentna činjenica utiče direktno na uštedu vašeg novca. Yara Vita folijarna đubriva se mogu mešati sa skoro svim poznatim sredstvima za zaštitu biljaka, čime, na jos jedan način, pozitivno utičemo na stednju novca i vremena.

Postoje dve grupe YaraVita folijarnih đubriva. Prvu grupu čine posebno razvijena đubriva za pojedine useve, prema njihovim specifičnim potrebama, koja sadrže više različitih elemenata ishrane u zahtevanom odnosu. Druga grupa su đubriva koja sadrže samo jedan element za otklanjanje nedostatka i prevenciju sadržanog elementa.