MEZZO 60 WG

selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu

Aktivna materija: 600g/kg metsulfuron metil
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Mezzo 60 WG je herbicid iz grupe sulfonil urea. Usvaja se i preko lista i preko korena zahvaljujući čemu se brzo rasprostire po celoj biljci. Svojim delovanjem sprečava deobu ćelija u tačkama porasta izdanaka i korena korovskih biljaka.

Primena:

U usevu pšenice i ječma od faze tri lista do pojave zastavičara (13-39 BBCH skala), u količini: 10 g/ha sam preparat Mezzo 60 WG ili sa okvašivačem. Zbog proširenja spektra delovanja može se mešati sa sredstvima na bazi: fluroksipira, mekopropa i dikambe.

Utrošak vode:

200-400 l/ha

Spektar delovanja:

 • Vidovčica crvena (Anagallis arvensis)
 • Dvornici (Polygonum spp.)
 • Gorušica (Sinapis arvensis)
 • Kravlja trava (Thlaspi arvense)
 • Palamida (Cirsium arvense)
 • Pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • Pepeljuga srcolisna (Chenop.hybridum)
 • Žavornjak obični (Consolida regalis)
 • Bulka obična (Papaver rhoeas)
 • Crvena kopriva (Lamium purpureum)
 • Stisnuša kravlja (Thlaspi arvense)
 • Bulka (Papaver rhoeas)
 • Divlja ljubičica (Viola arvensis)
 • Čestoslavica poljska (Veronica arvensis)

Slabo suzbija jednogodišnje korove kao što su: broćika lepuša (Galium aparine).

Preporuke i napomene vezane za primenu:

 • Mezzo 60 WG se ne sme mešati sa herbicidima iz grupe sulfonilurea i insekticidima na bazi hlorpirifosa.
 • Mezzo 60 WG ispoljava najveću efikasnost ako se primeni u početnim fazama porasta korova.
 • Prvi simptomi delovanja vidljivi su nakon 5-10 dana od primene preparata. U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama se mogu sejati samo jara strna žita uz prethodnu bradu zemljišta.

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje: 10g

LORD 700 WDG

selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji

Aktivna materija: metribuzin 700 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

 • Metribuzin spada u grupu triazinona (triazina).
 • Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Nakon usvajanja kreće se naviše u biljkama.
 • Deluje tako što inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze (fotosistem II).

Primena:

Preparat LORD 700-WDG je selektivni, sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u usevima: krompira, paradajza i soje:

Krompir:

posle sadnje, a pre nicanja useva, u količinama:

 • 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa);
 • 1 kg/ha (10 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
 • 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima(preko 5% humusa).

posle nicanja useva, kada krompir dostigne visinu 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova (faze 15(105)-18(108) BBCH skale), u količinama:

 • 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima(3-5% humusa)
 • 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5% humusa).

Paradajz (samo koji se rasađuje):

8-10 dana posle rasađivanja, u količinama:
 • 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
 • 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5% humusa)

Soja:

posle setve, a pre nicanja useva, u količinama:
 • 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
 • 1 kg/ha (10 g na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (preko 5% humusa)

Utrošak vode:

200-400 l/ha

Spektar delovanja:

osetljive korovske vrste su jednogodišnji širokolisni korovi, među kojima su:

Lord 700 WDG je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na tatulu, ambroziju, štir, pepeljugu, gorušicu i abutilon.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

LORD 700-WDG ne sme se primenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, i u usevu paradajza iz semena.
Na tretiranim površinama zbog zadržavanja ostataka u zemljištu, najmanje 4 meseca ne gajiti druge useva, naročito kupusnjače, repu, salatu, krastavce i lubenice. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.

Karenca:

42 dana za krompir i paradajz.
Obezbeđena vremenom primene za soju.

Pakovanje: 1kg, 500g, 100g

STARANE 250

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima

Aktivna materija: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata)
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i dugog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.

Starane 250 se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u žitaricama, kukuruzu, voćnjacima, luku, pašnjacima i livadama. Uspešan i profirabilan uzgoj žitarica danas u velikoj meri zavisi od kvalitetnog suzbijanja najopasnijih korova – broćike ili prilepače (Galium aparine), jer već jedna biljka prilepače po m² smanjuje prinos za 4 %. Prilepača je termofilni korov (treba visoku sumu temperetura) i dosta kasno se javlja u usevu. U toj fazi razvoja, žitarice su osetljive na primenu mnogih herbicida, dok Starane 250 možemo da primenimo sve do faze lista zastavičara.

Primena:

Strna žita (ozima): u količini 0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti do 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti, tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara

Strna žita (jara): u količini 0,6 - 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti ili 0,8 - 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara

Kukuruz: u količini 0,8 l/ha tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-6 listova

Luk: u količini 0.8 – 1,2 l/ha tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova. a kada su korovi u fazi 2-5 listova

Zasadi voća i vinove loze: u količini 1,5 – 2 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja)

Vrste korova koje dobro suzbija:

Jednogodišnji širokolisni korovi: Vijušac njivski (Bilerdykia convolvulus), Pepeljuga obična (Chenopodium album), Broćika (Galium aparine), Dvornik veliki (Polygonum lapatifolium), Mišjakinja obična (Stellaria media), Ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), Dimnjača obična (Fumaria officinalis), Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), Štir obični (Amaranthus retroflexus), Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), Tatula obična (Datura stramonium), Pomoćnica obična (Solanum nigrum), Suncokret divlji (Helianthus annus), Mrtva kopriva crvena Lamium purpureum), Kravlja trava (Thlaspi arvense), Čestoslavica persijska (Veronica persica), Gorčika obična (Sonchus oleraceus), Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)

Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski (Convolvulus arvensis), Graori (Lathyrus spp.), Jabuka vučija (Aristolochia clematitis), Pelin crni (Artemisia vulgaris), Ivanjsko cveće belo (Galium mollugo), Ljutić puzeći (Ranunculus repens), Lucerka (Medicago sativa), Bokvica velika (Plantago major), Detelina bela (Trifolium repens), Kopriva obična (Urtica dioica) Vodopija obična (Cichorium intybus), Nana (Mentha piperita), Ljubičica šarena (Viola tricolor).

Starane 250 je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na prilepaču, poponac, divlju kupinu, pomoćnicu, tatulu, ambroziju, čičak i abutilon.

Pakovanje: 1l, 200ml

APEX 50 WG

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, posle nicanja šećerne repe i korova.

Aktivna materija: triflusulfuron metil 500 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Apex 50 WG se usvaja uglavnom preko lista, a jednim delom i preko korena. Nakon primene dolazi do prestanka rasta osetljivih korova sa tipičnim simptomima žućenja i odumiranja. Preparat bolje deluje kad je toplo i vlažno vreme, dok suvo i hladno vreme može da uspori delovanje. Apex 50 WG se usvaja u roku od 2 sata nakon primene. Ukoliko padne kiša za manje od 2 sata nakon tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.

Primena:

Faza korova: optimalno vreme za primenu je kada su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista.

Osobine i način delovanja:

Faza useva: Apex® se može primeniti kada je šećerna repa iznikla 70- 90%, pa sve do zatvaranja redova repe, a treba ga primeniti kada su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista. Količina primene: primenjuje se višekratno, maksimalno četiri puta u toku vegetacije, uvek po 30 g/ha i uvek u kombinaciji sa drugim preparatima za suzbijanje korova u šećernoj repi. Da bi se ostvarila dobra folijarna apsorpcija, Apex® u svim kombinacijama treba uvek koristiti uz dodatak okvašivača MAGIS.

Spektar delovanja:

 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
 • konica obična (Galinsoga parviflora),
 • dvornik obični (Polygonum persicaria)
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum)

Na ostale širokolisne korove deluje slabije, polovično ili zaustavlja porast.
U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina, značajno se proširuje spektar delovanja na ostale širokolisne korove.

Utrošak vode:

200-400 l/ha

Apex je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na abutilon. Optimalno vreme za primenu je kada je abutilon u fazi kotiledona do dva prava lista.

Karenca:

obezbeđena vremenom primene u šećernoj repi.

Pakovanje: 2 x 30g (vodotopive kesice)

LONTREL 300

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi, kukuruzu, pšenici i ječmu

Aktivna materija: Klopiralid (300 g/l preparata)
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja:

Aktivna materija preparata Lontrel 300, klopiralid je sistemično kontaktni herbicid. Klopiralid je sintetički oblik prirodnih hormona rasta – auksina. Biljni rast je visoko usklađen proces, koji određuje koliko će list biti dugačak, određuje debljinu lisne kutikule i hoće li se biljne ćelije uopšte razviti u list i koren. Lontrel 300 nakon primene stvara pometnju u procesu rasta biljke vezujući se na mestu receptora na koje se u normalnoj situaciji vezuju prirodni biljni hormoni.

Lontrel 300 deluje kao folijarni herbicid i prodire kroz lisnu površinu. Brzo se usvaja preko lista pa ga nekoliko sati nakon primene kiša ne može isprati. U biljci se kreće ksilemom i floemom prema meristemskom tkivu izbojaka i korena, što omogućava uspešno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova.

Primena:

Šećerna repa u količini 0,2– 0,4 l/ha jednokratno – tretiranjem posle nicanja useva ili 0,13 - 0,2 l/ha dvokratno u split aplikaciji – posle nicanja useva i korova

Pšenica i ječam u količini 0,3 – 0,4 l/ha tretiranjem posle nicanja useva

Kukuruz u količini 0,2 – 0,3 l/ha tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista

Vreme primene u odnosu na korove:
- kada su korovi u fazi 2-6 listova
- kada je palamida (Cirsium arvense) od faze rozete do visine 10-15 cm

Spektar delovanja:

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi: Ambrosia artemisifolia, Anthemis arvensis, A.cotula, Bifora radians, Bilderdykia convolvulus, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium hybridum, Cirsium arvense, Datura stramonium, Daucus carota, Erigeron canadensis, Fumaria officinali, Helianthus annus, Lamium purpureum, Matricaria chamomilla, Melilothus officinalis, Senesio vulgaris, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Sonchus aper, Tusilago farfara, Vicia cracca, Xanthium strumarium

Lontrel 300 je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na palamidu, ambroziju, samonikli suncokret i čičak. Upravo to ga čini nezamenjivim u suzbijanju korova u usevu šećerne repe. Šećerna repa je izuzetno tolerantna na ovaj herbicid, i dobro ga podnosi čak i u povećanim količinama od preporučenih.

NAPOMENA: U jesen iste godine i u proleće naredne ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.
Ne primenjuje se u mladom crnom luku i praziluku za salatu.

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje: 1l

FARGO

selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova

Aktivna materija: kletodim 120 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

 • Kletodim spada u grupu cikloheksenona.
 • Selektivni herbicid koji se usvaja lišćem i brzo apsorbuje.
 • Kreće se naviše i naniže u biljci.
 • Brzo dolazi do tačaka rasta gde zaustavlja deobu ćelija.

Primena:

Preparat FARGO koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih korova):

 • u usevima šećerne repe, suncokreta i soje, tretiranjem posle nicanja useva, kada su korovi u fazi 2-5 listova, u količinama 0,8-2,0 l/ha, i to:
 • 0,8 l/ha (8ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih korova) kao što su proso (Echinochloa crus-galli) i muhari (Setaria) i semenski divlji sirak.
 • 1,2 – 2,0 l/ha (12 – 20 ml na 100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) iz rizoma
 • 2,0 l/ha (20 ml na 100 m2) za suzbijanje pirevine (Agropyrum repens) i drugih višegodišnjih travnih korova.

Preparat se primenjuje folijarno, uobičajenim uređajima za prskanje.

Utrošak vode:

200-400l/ha

Broj tretiranja:

Preparat se u toku godine na istoj površini može primeniti jedan put.

Napomene:

 • Preparat se može koristiti za istu namenu (suzbijanje travnih korova) i u istim količinama koristiti i u: lucerki, krompiru, grašku, paprici, paradajzu, lubenicama, dinjama, krastavcima, crnom i belom luku, pasulju, kupusu i mrkvi, tretiranjem posle nicanja useva kada su korovi u fazi 2-5 listova.
 • Ne meša se sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova.

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene za soju, suncokret, šećernu repu, lucerku i krompir.

30 dana za grašak, papriku, paradajz, dinju, lubenicu, krastavac, crni i beli luk, pasulj, kupus i mrkvu.

Pakovanje: 1l, 200ml

BASICO 480 SL

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Aktivna materija: Dikamba 480g/l
Formulacija: Koncentrovani rastvor SL

Osobine i način delovanja:

BASICO je translokacioni herbicid. Aktivna materija dikamba se usvaja pretežno preko lisnog tkiva korova i kreće kroz biljno tkivo. Kao posledica delovanja preparata na korovima se zapažaju deformacije vegetativnih i generativnih organa, narušava se proces razmene materije tj. inhibira proces fotosinteze. Usled ovakvog herbicidnog delovanja ne dolazi do regeneracije i obnavljanja izdanaka iz korenovog sistema

Primena:

U kukuruzu, bez poduseva:

posle klijanja i nicanja korova kada se nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-6 listova), odnosno kada je kukuruz u fazi do 5 listova (faza 10-15 BBCH skale), u količini od 0,5 - 0,7 l/ha (5 - 7 ml na 100 m2).

Utrošak vode:

200-400 l/ha (2-4 l/100m2).

Spektar delovanja:

štir obični (Amaranthus retroflexus), pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua) i boca obična (Xanthium strumarium); lipica teofrastova (Abutilon thophrasti), tatula obična (Datura stramonium), dvornik ptičji (Polygonum aviculare); njivska palamida (Cirsium arvense) i poponac njivski (Convolvulus arvensis).

Mešanje sa drugim preparatima::

Može se primenjivati istovremeno sa herbicidima na bazi bromoksilina, terbutilazina, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekopropa, triklopira

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene u kukuruzu

Pakovanje: 1l, 500ml

DEVRINOL 45-F

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u zasadu voća, vinove loze, jagode i povrća (pre rasađivanja)

Aktivna materija: Napropamid 450g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način primene:

Preparat se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova pre njihovog nicanja, tretiranjem (prskanjem) zemljišta pre setve (sadnje, rasađivanja) useva. Posle prskanja, neophodno je uraditi plitku inkorporaciju (unošenje) u zemljište, na dubini 2-5 cm. Nakon primene, poželjna je kiša ili navodnjavanje.

Primena:

DEVRINOL 45-F se primenjuje u:

 • zasadu jagode, u količini 3-6 l/ha (30-60 ml/100 m2), tretiranjem zemljišta u vreme mirovanja vegetacije, a pre kretanja korova, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm
 • paprici i paradajzu, u količini od 2,5-4 l/ha (25-40 ml/100 m2), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm ( ne primenjuje se kod ranih sorti)
 • kelju, kupusu i karfiolu, u količini: 2-4 l/ha (20-40 ml/100 m2), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm
 • duvanu, 3 l/ha (30 ml/100 m2), tretiranjem zemljišta u lejama za proizvodnju rasada, pre setve, ili, 2,5-4 l/ha (25-40 ml/100 m2), tretiranjem zemljišta u polju pre rasađivanja, uz inkorporaciju na 2-5 cm dubine
 • zasadima voća i vinove loze, 7-10 l/ha (70-100 ml/100 m2), tretiranjem zemljišta u proleće, u zasadima starijim od godinu dana, pre nicanja korova ili posle obrade zemljišta, uz plitku inkorporaciju od 2-5 cm dubine.

Utrošak vode:

200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).

Spektar delovanja:

Vrste korova koje dobro suzbija u količinama primene od 2,5-6 l/ha: svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crusgalli), muhari (Setaria spp), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), štir obični (Amaranthus retroflexus), dvozub obični (Bidens tripartita), pepeljuga obična (Chenopodium album), tušt obični (Portulaca oleracea), loboda obična (Atriplex patula), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), konica obična (Galinsoga parviflora).

Vrste korova koje dobro suzbija u količinama primene od 7-10 l/ha, a zadovoljavajuće u količini 2,5-6 l/ha: livadarka jednogodišnja (Poa annua), muhar zeleni (Setaria viridis), divlja salata (Lactuca serriola), mišjakinja obična (Stellaria media), gorčika obična (Sonchus oleraceus), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik obični (Polygonum persicaria).

Vrste korova koje slabo suzbija: pirevina obična (Agropyrum repens), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), vrste iz familije Brassicaceae, mrtva kopriva (Lamium purpureum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

Mešanje sa drugim preparatima: DEVRINOL 45-F se može mešati sa preparatima na bazi flurohloridona u zasadima voća, dok se u usevima povrća može mešati sa preparatima na bazi trifluralina.

Plodored:

16 meseci posle primene može se sejati ovas
12 meseci posle primene mogu se sejati: pšenica, ječam, raž, kukuruz, sirak, šećerna repa, stočna repa i salata
Narednog proleća nakon primene mogu se sejati: kupusnjače, paprika, paradajz, duvan, uljana repica, krompir, pasulj, suncokret

Karenca:

70 dana za kelj, kupus, karfiol
OVP za vinovu lozu, voće, jagodu, duvan, papriku, paradajz

NAPOMENA:

Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (laka i peskovita zemljišta sa < 1% humusa), na tresetnim i polutresetnim zemljištima (>10 % humusa), na izrazito suvim i izrazito vlažnim zemljištima. Maksimalan broj tretiranja: Jednom na istoj parceli, tokom vegetacije

Pakovanje: 1l, 100ml

ASTRAL 40 OD

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih
i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija: nikosulfuron 40g/l
Formulacija: Uljna disperzija (OD)

Savremena formulacija (uljna disperzija – OD), pojačava delovanje i performanse preparata na bazi aktivne materije nikosulfuron, i daje veću sigurnost prilikom primene u nepovoljnim vremenskim uslovima. Smanjuje površinski napon te je bolja pokrivenost lista korova a time se omogućava i bolje usvajanje preparata. Nije potrebno dodavanje okvašivača, čak ni pri mešanju sa preparatima u WG formulaciji, bezbedniji je prema okolini i direktnim korisnicima. Maksimalni broj trertiranja na istoj površini u toku godine: jednom ili dva puta (ako se primenjuje dvokratno).

Spektar delovanja:

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni (travni) korovi: korovsko proso (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum helepense), pirevina obična (Agropyron repens)

Jednodišnji širokolisni korovi: Teofrastova lipica (Abutilon theophasti), štirevi (Amaranthus spp.), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hybiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoes), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), ljutić obični (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium stumarium)

Jednokratna primena
1,0-1,25 l/ha (10-12,5 ml na 100m2), za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova, tretiranjem kada kukuruz ima 2–6 razvijenih listova, kada su širokolisni korovi u fazi 2-6 lista, a divlji sirak 15-20 cm.

Dvokratna primena
Prvi tretman 0,5 l/ha (5 ml na 100m2) kada su korovi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao;
Drugi tretman 0,75 l/ha (7,5 ml na 100m2), nakon nicanja novih korova

Utrošak vode:

200-400 l/ha (2-4 lit na 100m2)

Karenca:

OVP - kukuruz

Pakovanje: 1l

GARLON

Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova

Aktivna materija: Triklopir butotil 677,9g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Delovanje:

Triklopir je totalni herbicid-arboricid. Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima, tačkama porasta. Deluje kao indolsitćetna kiselina (sintetički auksin), izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća, hloroza pa potom i nekroza tačke porasta.

Primena:

Površine koje se pripremaju za pošumljavanje, železničke pruge, kanali i druge nepoljoprivredne površine u količini 1 – 2 l/ha tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta, a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća

Napomena:

Fitotoksičan je za sve. Na tretirane površine, najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečnu, a 28 dana ostalu stoku. Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene.

Pakovanje: 1l, 100ml

KYLEO

Totalni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama

Aktivna materija: 240g/lit glifosat (IPA so) + 160g/lit
2,4-D
(dimetilamino so)
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja:

Kyleo je novi tehnološki osavremenjen proizvod firme Nufarm, izrađen sa željom za stalnim inovacijama i poboljšanjima. Namenjen je poljoprivrednicima za lakše, efikasnije i bezbednije kontrolisanje problema sa korovima na strništu i na nepoljoprivrednim zemljištima.

Kyleo je kombinacija glifosata – herbicida sa totalnim, neselektivnim i sistemičnim delovanjem i 2,4-D u najnovijem obliku soli, koji veoma efikasno deluje na širokolisne korove ali i kao dodatni aktivator glifosata. Rezultat toga je mnogo brže delovanje od klasičnih totalnih herbicida, sa širim spektrom delovanja, kao i veća efikasnost na neke otporne rizomske korove poput poponca, rastavića, palamide,…

Sa novim savremenim okvašivačima Kyleo je mnogo otporniji na spiranje kišom. Već 30 minuta posle tretiranja sredstvo Kyleo počinje da „radi“ i 30-50 litara kiše po kvadratnom metru ga ne ispira i ne umanjuje efekat suzbijanja.

Prednosti i razlike u odnosu na standardni glifosat:

 • mnogo brže delovanje
 • veća efikasnost
 • ne zavisi od spoljnih uslova sredine , pogodan za rano proletnje primene kada je prohladno (pre setve ili pre nicanja useva)
 • savremeniji okvašivači
 • postojaniji na spiranje kišom
 • ekološki prihvatljiviji
 • prihvatljiviji u merama borbe protiv rezistencije korova

Primena:

Primenjuje se u voćnjacima starijim od četiri godine, vinogradima, strništima i nepoljoprivrednim površinama.
3–5 l/ha, uz preporuku da se više doze koriste za suzbijanje otpornijih višegodišnjih korovskih vrsta, sa dubokim rizomskim korenovim sistemom, a jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova sa nižom dozom tj, 3 l/ha.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

Preporučuje se da se mehanička obrada useva ne izvodi dve nedelje posle primene.
Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve.

Pakovanje: 5l, 1l

METTO

Selektivni sistemični herbicid koji se koristi u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

Aktivna materija: mezotrion 480 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Mezotrion spada u grupu triketona.
Suzbija korove tako što sprečava sintezu amino-kiselina.
Metto se usvaja u biljke korova velikom brzinom. Kiša koja padne već posle dva časa od tretiranja nema značajnijeg uticaja na spiranje sa lista i smanjenje efikasnosti preparata.
Simptomi delovanja se uočavaju vrlo brzo u vidu pojave bledila na listovima, odnosno dolazi do pojave "bleaching" efekta.

Primena:

Metto je veoma selektivan u odnosu na usev kukuruza tako da može da se primeniti posle setve a pre nicanja, i u toku vegetacije sve do 8. lista kukuruza. Korovi treba da su u optimalnoj fazi za suzbijanje, a to je od 2 – 6 pravog lista.

Količina primene: 0,15 – 0,25l/ha + okvašivač Inex (100ml/100l vode)

Utrošak vode: 200 – 400l/ha

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta

Spektar delovanja:

 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • pepeljuga srcolika (Chenopodium hybridum)
 • palamida njivska (Cirsium arvense)
 • tatula obična (Datura stramonium)
 • renika obična (Lepidium draba)
 • dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • boca obična (Xanthium strumarium)
 • čistac jednogodišnji (Stachys anua)

Deluje i preko zemljišta. Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz. U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine, na tretiranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.

Karenca:

obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Pakovanje: 1l, 250ml

DICOPUR TOP 464 SL

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza

Aktivna materija: dikamba 120g/l + 2,4-D 344 g/l
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja

Selektivni hormonski herbicid koji sadrži dve dobro poznate sistemične aktivne materije. Posebnom tehnologijom sjedinjavanja dobijamo sinergizam između 2,4 –D i dikambe, što utiče na bolje i efikasnije delovanje na širokolisne korove.

Primena:

Količina primene: 0,8 - 1l/ha.
U pšenici i ječmu se koristi od sredine bokorenja do pojave drugog kolenca, a u usevu kukuruza od 2-5 lista kukuruza.

Spektar delovanja:

DICOPUR TOP 464 SL je naročito efikasan na korove:

 • abutilon (Abutilon theophrasti)
 • ambrosia (Ambrosia artemisifolia)
 • štir (Amaranthus retroflexus)
 • čičak (Xantium strumarium)
 • tatula (Datura strumarium)
 • abutilon (Abutilon theophrasti)
 • ambrosia (Ambrosia artemisifolia)
 • štir (Amaranthus retroflexus)
 • čičak (Xantium strumarium)
 • tatula (Datura strumarium)

Karenca:

obezbeđena vremenom primene za kukuruz i pšenicu

Pakovanje: 1l

KERB 50WP

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi, lucerki i salati

Aktivna materija: Propizamid (500 g/kg preparata)
Formulacija: prah za suspenziju (WP)

Delovanje:

Propizamid je selektivni, sistemični herbicid, koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. Inhibira mitozu, odnosno obrazovanje mikrotubula.

Primena:

 • Lucerka (zasnovana): u količini 3-4 kg/ha za suzbijanje viline kosice (Cuscuta), tretiranjem posle prvog košenja
 • Šećerna repa: u količini 3-4 kg/ha za suzbijanje viline kosice (Cuscuta), tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova, odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu
 • Salata: u količini 3 kg/ha tretiranjem zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja salate

Spektar delovanja:

Uskolisni korovi:
pirevina (Agropyron repens), klasače (Bromus sp.), ljuljevi (Lolium sp.), livadarke (Poa sp.), proso (Panicum sp.), muhari (Setaria sp.), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), ježevica (Dactylиs glomerata), svračica (Digitaria sanguinalis), divlji ovas (Avena fatua)

Jednogodišnji širokolisni korovi: Vilina kosica (Cuscuta sp.), pepeljuga (Chenopodium sp.), tatula (Datura stramonium), pomoćnice (Solanum sp.), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), rosulja (Mercurialis annua), štirovi (Amaranthus sp.), bulka (Papaver rhoeas), prilepača (Galium aparine), bokvica (Plantago lanceolata), tušt (Portulaca oleracea), dvornici (Polygonum sp.), koprive (Urtica sp.), gorušica (Sinapis arvensis)

Mešanje sa drugim preparatima:

Ne meša se sa drugim preparatima.

Napomena:

U istoj godini ne smeju se sejati lubenice, dinje, krastavci, tikve i tikvice. Nakon dva meseca od primene mogu se sejati kukuruz, sirak, jagode i biljke iz familije Cruciferae.

Karenca:

Salata, lucerka 42 dana. Šećerna repa OVP.

Pakovanje: 40g, 1kg

TENDER

Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe.

Aktivna materija: S-metolahlor (960g/l)
Formulacija: koncentrovana emulzija (EC)

Osobine i način delovanja:

TENDER sadrži s-metolahlor koji suzbija širok spektar jednogodišnjih travnih korova.
S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja niče i u biljci korova je slabo pokretan. Deluje na korove kao inhibitor rasta naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila, i zbog toga mora biti primenjen pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta.

Primena:

TENDER je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova, primenom posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka u usevu:

kukuruza, soje i šećerne repe u količini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);

suncokreta, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3- 5% humusa) i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa)

Spektar delovanja:

Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), divlji proso (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis) i nekih širokolisnih kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium album) i drugi.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

Kao i svi zemljišni herbicidi, i TENDER za dobro delovanje zahteva manju količinu vlage u zemljištu. Dugi period (2-4 nedelje) bez kiše ili zalivanja posle tretiranja može izazvati smanjene efikasnosti herbicida TENDER. Treba imati u vidu da ovaj preparat ne deluje na korove koji su već nikli i razvili više od dva prava lista. Ukoliko dođe do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi počnu sa klijanjem i nicanjem, preporučuje se plitka inkorporacija preparata na 1-2 cm dubine.
TENDER se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.

Plodored:

U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini najmanje šest meseci od tretiranja ne smeju se sejati strna žita i drugi travni usevi, izuzev kukuruza i širokolisnih kultura.

Karenca:

70 dana za silažni kukuruz, a za suncokret, soju i merkatilni kukuruz obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje: 1l, 250ml


ALADIN

Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i kukuruza.

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja:

Aladin je kontaktni folijarni herbicid koji deluje isključivo na iznikle korove. Usvaja se preko zelene lisne mase pri čemu je slabo pokretan, te je nužno da masa bude dobro pokrivena preparatom.Usvaja se brzo nakon aplikacije i remeti procese fotosinteze, izazivajući naglu pojavu simptoma hloroze. Nakon nekoliko dana dovodi do potpunog propadanja i sušenja korova.

Primena:

Kukuruz: 3-4 l/ha kada je kukuruz u fazi 1 do 5 listova, a korovi 2 do 6 listova

Soja: 3-4 l/ha kada je soja u fazi prve do treće troliske, a korovi 2 do 6 listova

Spektar delovanja:

 • štir obični (Amaranthus retroflexus),
 • vidovčica (Anagalis arvensis),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • tatula (Datura stramonium),
 • broćika-lepuša (Galium aparinae),
 • ptičiji dvornik (Polygonum aviculare),
 • gorušica (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica (Solanum nigrum),
 • čičak (Xanthium strumarium),
 • lubeničarka (Hibiskus trionum)

Preporuke i napomene vezane za primenu:

Može biti fitotoksičan u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima. Ne preporučuje se mešanje sa preparatima za suzbijanje divljeg sirka u soji, jer dovodi do smanjenja efikasnosti. Ukoliko dođe do preoravanja ili privremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, soja i lucerka. Ne ograničava plodored.
Ne tretirati na temperaturama preko 25℃C zbog mogućih ožegotina na lisnoj masi.

Karenca:

Soja, kukuruz: 63 dana

Pakovanje: 1l


SHICAN

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta

Aktivna materija: Diflufenikan 500g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

SHICAN je selektivni herbicid, kontaktne i rezidualne aktivnosti, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta. Prevashodno se apsorbuje izdancima ponika i karakteriše se ograničenom translokacijom.

Primena:

SHICAN se primenjuje u usevu suncokreta u količini 0,25 l/ha (2,5 ml na 100m2) tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva i korova.

Utrošak vode:

200-400 l/ha

Spektar delovanja:

Dobro suzbija: štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua).

Zadovoljavajuće suzbija: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) i vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus).

Slabo suzbija: poponac (Convolvulus arvensis), palamida (Cirsium arvense), tatula (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) i boca obična (Xanthium strumarium)

Preporuke i napomene vezane za primenu:

Može biti fitotoksičan u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima. Kada se primeni prema uputstvu proizvođača, nije fitotoksičan za gajene useve. Međutim, u ekstremnim uslovima (jako povećana vlaga) može dovesti do prolazne fitotoksičnosti koja nema uticaja na dalji razvoj i prinos useva.

U slučaju propadanja ili preoravanja useva, na tretiranim parcelama mogu se sejati samo suncokret i pšenica.

U normalnom plodoredu, posle primene diflufenikana nema ograničenja.
Ako u zemljištu posle tretiranja nema dovoljno vlage, delovanje preparata može biti usporeno.

Ukoliko dođe do propadanja useva nakon primene, u jesen, mogu se odmah sejati ozima pšenica i ozimi ječam, a u proleće naredne godine (nakon perioda od 12 nedelja i preoravanja) i ostala strna žita, uljana repica ( jara), kukuruz, soja, suncokret, lucerka, mahunarke, krompir, šećerna repa, mrkva, kupusnjače, luk. U normalnom plodoredu posle žetve ozime pšenice i ječma na tretiranim površinama, pri normalnoj obradi zemljišta ( oranje na 10-15 cm), mogu se sejati u jesen uljana repica, lisnate kupusnjače, zimski luk, a na proleće svi napred navedeni usevi bez ograničenja.

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene u suncokretu

Pakovanje: 1l, 250ml


HILUX

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i suncokreta (tolerantnog na tribenuron metil)

Aktivna materija: Tribenuron metil 750 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Aktivna materija tribenuron-metil pripada sulfonilureama. Apsorbuje se korenom i folijarno se translocira po svim delovima biljke sprovodnim sudovima ksilema i floema. Zaustavlja deobu ćelija inhibirajući biosintezu esencijalnih aminokiselina leucina, izoleucina i valina. Simptomi se pojavljuju u vidu hloroza i nekroza meristemskih tkiva, a zatim dolazi do potpune folijarne hloroze i nekroze.

Primena:

U usevu pšenice se primenjuje folijarno kada je pšenica u fenofazi od tri lista do pojave 2 kolenca (BBCH 13-32), a korovi od kotiledona do 6 listova u količini primene 15-25 g/ha + 0,1% okvašivača Inex.

U usevu suncokreta (tolerantnog na tribenuron metil) se primenjuje folijarno kada je suncokret u fazi od 2-8 listova (BBCH 12-18) a korovi u fazi 2-4 lista, u količini primene 30 g/ha + 0,1% okvašivača Inex.

Utrošak vode:

200-400 l/ha

Spektar delovanja:

Dobro suzbija: štir (Amaranthus retroflexus), poljski prstenak (Anthemis arvensis), smrduša obična (Bifora radians), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), palamida (Cirsium arvense), žavornjak (Consolida regalis), mrkva divlja (Daucus carota), tatula (Datura stramonium), lubeničarka (Hybiscus trionum), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), bulka (Papaver rhoeas), njivski ljutić (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), ljubičica poljska (Viola arvensis) i boca obična (Xanthium strumarium)

Slabije suzbija: poponac (Convolvulus arvensis), broćiku lepušu (Galium aparine), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), čestoslavicu poljsku (Veronica hederifolia).

Preporuke i napomene vezane za primenu:

U normalnom plodoredu nema ograničenja u pogledu useva koji se mogu sejati u sezoni nakon primene sredstva. Ako dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, mogu se sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na tribenuron-metil.

Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi 2,4 –D i Fluroksipira. Sa drugim preparatima ga ne treba mešati bez prethodne provere.

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene/p>

Pakovanje: 20g


BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360

Neselektivni (totalni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova

Aktivna materija: Glifosat 480 g/l u obliku izopropilamino soli
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Osobine i način delovanja:

Barclay Gallup Biograde 360 je neselektivni translokacioni herbicid. Usvaja se lišćem i kreće naviše i naniže u biljci. Inhibira sintezu aromatičnih kiselina neophodnih za sintezu proteina. Inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Koristi se za totalno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova.

Primena:

 1. U zasadima jabučastog i koštičavog voća i vinove loze (min. 3 godine starosti), u količini:
  - 2-3 l/ha (20–30ml na 100m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova iz semena;
  - 4-6 l/ha (40–60ml na 100m2), za za suzbijanje višegodišnjih korova;

  Primenjuje se sa zemlje uz utrošak 150-200 l/ha vode (1,5-2 l na 100m2).
 2. Na površinama za pošumljavanje: u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100m2), tretiranjem pre setve ili posle setve a pre nicanje rasada, primenom sa zemlje i uz upotrebu 250-300 l/ha (2,5-3 l na 100m2) vode;
 3. Za suzbijanje izbojaka i izdanaka iz panjeva: tretiranjem panjeva odmah posle seče stabala, sa rastvorom koncentracije 3,5%
 4. Za tretiranje strništa, u količini 2-6 l/ha (20-60 ml na 100m2), primenom sa zemlje i uz upotrebu 150-300 l/ha (1,5-3 l na 100m2) vode;
 5. Na livadama i pašnjacima, 4-6 l/ha (40-60 ml na 100m2), za totalno suzbijanje korova, pre zaoravanja; Primenom sa zemlje i uz upotrebu 250-300 l/ha (2,5-3 l na 100m2) vode;
 6. Za desikaciju uljane repice: 3-4 l/ha (30-40 ml na 100m2), retiranjem 14 dana pred žetvu, primenom sa zemlje uz utrošak 150-250 l/ha (1,5-2,5 l na 100m2) vode;
 7. Na nepoljoprivrednim površinama (suvi kanali, jendeci, železničke pruge): u količini 5-7 l/ha (50-70 ml na 100m2), tretiranjem sa zemlje uz upotrebu vode 250-300 l/ha (2,5-3 l na 100m2).
  1. Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini za navedene namene je dva puta, osim za desikaciju uljane repice i površinama za pošumljavanje, jednom u toku godine.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu.

Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine.

Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana od primene

Pakovanje: 20l