Crni luk

Visok prinos za početak sezone. Najraniji hibrid za prolećnu setvu. Berba moguća već od kraja jula. Namenjen za potrošnju u svežem stanju. Glavice su izuzetno krupne, okrugle, žute. Prinos u našim uslovima i do 90t/ha.

Hibrid luka kratkog dana namenjen za gajenje preko zime. Spada u rane lukove, glavica težine oko 320 g velike uniformnosti, okrugle do blago spljoštene, sa tankim vratom. Pri pravilnoj ishrani mogućnost etavanja je sasvim isključena. Namenjen za svežu potrošnju i čuvanje. Preporučen sklop 800.000 – 1.000.000 biljaka.

Srednje rani hibrid namenjen za čuvanje sa visokim potencijalom za rodnost oko 80 tona. Lukovice okruglog oblika, čvrste, lepe bakarno žute boje i tankog vrata. Biljka sa uspravnim lišćem i snažnim korenom. Dobar kvalitet ljuske i visok sadržaj suve materije.

Visoko prinosni hibrid crnog luka dugog dana namenjen za prolećnu setvu. Dužina vegetacije oko 105–110 dana. Glavice su okruglog oblika sa tankim vratom koji je dobro zatvoren većim brojem ovojnih listova. Težina glavice u proseku se kreće oko 170–200g. Glavica tamno bakarne boje. Veoma dobro podnosi dugo skladištenje.

Ishrana

Zaštita

  • Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova preparat STARANE 250 u količini 0,5-1,2 l/ha i preparat LONTREL 300 u količini 0,2-0,4 l/ha
  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova, preparat FARGO u količini 0,8-2 l/ha
  • Za suzbijanje lukovih muva (Delia antiqua i Napomyza gymnostoma) preparat VOLLEY u količini 0,3-0,4 kg/ha
  • Za suzbijanje lukove muve i tripsa, preparat WARRANT u količini 0,5-0,7 l/ha
  • Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače, preparat FOLIO GOLD u količini 2,5-3 l/ha, preparat VILOZEB u količini 2-2,5 kg/ha i preparat VILOKSAN u količini 2,5-3 kg/ha
  • Za suzbijanje sive truleži, preparat BEVEMILEX u količini 1,5 l/ha
  • Uz upotrebu pesticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač SILWET, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti