Dinja

PASSPORT F1 je vrlo rani hibrid dinje (Galia tip). Plodovi su okrugli, prečnika u proseku 18 cm i težine oko 2,5 kg. Kora je tanka, mrežasta, bez izraženih rebara. Intenzivan miris i izuzetno prijatan ukus ploda su posebna odlika ovog hibrida. PASSPORT F1 je pogodan za intenzivnu njivsku proizvodnju jer daje 6-8 ujednačenih plodova kao i za proizvodnju u plastenicima. Dužina vegetacije od rasađivanja do zrenja je 55-60 dana.

Exelor F1 je dinja koja tokom cele sezone daje plodove prve klase, ekstra ranog dozrevanja što joj omogućava da se rano pojavi na tržištu. Visoka tolerancija na pepelnicu omogućava dug i kvalitetan rod tokom cele vegetacije. Plodovi krupnoće 1,5-1,8kg, sa visokim sadržajem šećera. Odličan hibrid za ranu proizvodnju.
Otpornosti: MNSV / Fom: 0-2 / Gc: 1 / Px: 1,2,5

Vrlo produktivna, specijalno slatkog ukusa sa visokim sadržajem šećera (14-15 BRIX). Spada u grupu ranih dinja, težine oko 2,5 kg, sa vrlo malom šupljinom. Atraktivne spoljašnjosti, sa velikim brojem ujednačenih plodova i zelenkasto žute unutrašnjosti. Plodovi odlično pokriveni sa karakteristikom dugog stajanja posle berbe.
Otpornosti: Fus 0-2, PMR.

Hibrid dinje u Galia tipu adaptabilan svim uslovima gajenja. Kora je žuta, mrežesta, a meso zelenkasto bele boje, sočno, sa visokim sadržajem šećera. Odličnog kvaliteta, prosečne težine plodova 1,5-2 kg. Prilagođen za gajenje u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju.
Rezistentan na Fusarium i tolerantan prema pepelnici.

Preporučuje se za male tunele i rane setve za otvoreno polje. Postojana snažna vreža dobro prilagođena različitim uslovima gajenja. Plod je ovalan, cilindričan, prosečne težine od 1,2–1,6kg. Ima svetlo narandžastu boju kože i dobar nivo šećera. Visoka otpornost na bolesti: Fusarium oxysporum f.sp. Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum) Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii)

Kantalup tip sa visokim sadržajem šećera,odličnog ukusa i visoke tolerantnosti na bolesti. Spada u grupu ranih hibrida sa vegetacijom od 55 dana od rasađivanja. Plodovi težine od 1,8-2,8kg.
Otpornosti na bolesti: FWR 0, FWR 2, pepelnica.

Srednje rani hibrid sa visokim potencijalom rodnosti. Odlična ujednačenost plodova okruglog do ovalnog oblika, narandžaste boje mesa i težinom ploda od 1,5 do 2 kg.
Pogodna za duži transport.
Visoka otpornost na Fom 0-1-2 i pepelnicu.

UG 29 A F1

Unigenova podloga prvenstveno namenjena za kalemljenje lubenica ali se sa velikim uspehom može koristiti I za kalemljenje dinja I krastavca. Cucurbita Maxim I Cucurbita Muscata ima jak korenov sistem, sadrži najvažnije otpornosti na većinu zemljišnih bolesti lubenica. Veoma lako se kalemi na većinu komercijalnih hibrida lubenica. Preporučene temperature prilikom nicanja od 22-25°C, a razlika u setvi u odnosu na hibrid 5-6 dana.
Otpornosti i tolerantnost na bolesti: Fon; Co; Pho; N; R; V

Zaštita

  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova, preparat FARGO u količini 0,8-2 l/ha
  • Za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) preparat ARMADA, u količini 0,5-1 l/ha.
  • Za suzbijanje lisnih vaši preparat VOLLEY u količini 0,3-0,4 kg/ha i preparat PINTO u koncentraciji 0,03-0,05%
  • Za suzbijanje lisnih vaši, preparat WARRANT u količini 0,3-0,5 l/ha
  • Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače, preparat FOLIO GOLD u količini 2,5-3 l/ha, preparat VILOZEB u količini 2-2,5 kg/ha i preparat VILOKSAN u količini 2,5-3 kg/ha
  • Uz upotrebu pesticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač SILWET, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti

Ishrana – u sistemu zalivanja kap po kap

Osnovno đubrenje 500kg/ha YaraMila Complex, neposredno pred rasađivanje.
Posebno obratiti pažnju na ishranu mikroelementima obavezno primeniti preparat TRAZEX 1kg/ha ukoliko se pojave simptomi nedostatka mikroelemenata ponoviti tretman. U slučaju stresnih uslova primenjivati BIOPLEX svakih 10 dana po 0,02 l/100m2