Paprika

Orea

Orea je srednjerani hibrid slatke paprike krupnih plodova dužine preko 20cm i prečnika oko 4cm. Plodovi su svetlo zelene do žućkaste boje, koja postaje sjajno crvena kada je plod skroz sazreo. Izuzetno slatkog ukusa za svežu potrošnju. Pogodna za celogodišnju proizvodnju zbog dugog plodonošenja. Može se uspešno gajiti kako u plastenicima tako i na otvorenom polju.

Orea
Salana

Jaka i kompaktna biljka sa srednje kratkim internodijama. Kratke vegetacije ranog dozrevanja, plodovi sa 3-4 komore. Odlična uniformnost veličine i oblika. Prosečna težina ploda 180–210g. Pogodna za uzgoj i u plastenicima i na otvorenom polju. Otporna na virus mozaika duvana Tm:o. Visok prinos sa velikim brojem plodova prve klase.

Salana
Laguna

Hibrid u ogledu za otvoreno polje, srednje rana, plodovi težine oko 200g, sa 3-4 komore. Zreli plodovi prelaze u narandžastu pa potom u crvenu boju.
Otpornosti: TSWV(IR) / Xcv

Laguna
Danubius

Hibrid u ogledu, Veoma generativna biljka sa srednje kratkim internodijama, ranog dospeća i velikog potencijala za prinos. Plodovi težine oko 130 – 150g. Lepe boje koji prelaze u crvenu.
Otpornosti: Tm 0-2/ Xcv / Gds

Danubius
h232

h232

Zaštita

  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova, preparat FARGO u količini 0,8-2l/ha
  • Za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariarum) u plasteničkoj proizvodnji preparat VOLLEY u količini 0,3-0,5kg/ha i preparat PINTO u koncentraciji 0,05%
  • Za suzbijanje lisnih vaši, tripsa i sovica, preparat WARRANT u količini 0,7-1l/ha
  • Za suzbijanje tripsa (Frankliniella occidentalis) preparat LASER u količini 300-400ml/ha (3-4ml/100m2), odmah nakon pojave pokretnih formi
  • Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti, preparat FOLIO GOLD u količini 2,5-3l/ha, preparat VILOZEB u količini 2-2,5kg/ha i preparat VILOKSAN u količini 2,5-3kg/ha
  • Za suzbijanje sive truleži, preparat BEVEMILEX u količini 1,5 l/ha
  • Uz upotrebu pesticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač SILWET, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti

Ishrana – u sistemu zalivanja kap po kap

U fazi cvetanja primeniti YaraLiva Nitrabor u količini od 200-300 kg/ha Ukoliko je proizvodnja na foliji primenjivati kalcijum nitrat koji treba uskladiti sa dinamikom ishrane i zalivanja. U slučaju stresnih uslova ponavljati tretmane preparatom BIOPLEX svakih 10 dana po 0,02 l /100m2. Posebno obratiti pažnju na ishranu mikroelementima u tu svrhu primeniti TRAZEX u početnim fazama vegetacije 1kg/ha ukoliko se pojave simptomi nedostatka mikroelemenata ponoviti tretman.