Paradajz

Linda

Determinantmi hibrid paradajza namenjen za gajenje na otvorenom polju bez potrebe kolčenja. Plodovi su čvrsti,ujednačeni, težine oko 250 – 300g, bez zelene kragne. Biljka je dosta bujna tako da odlično pokriva plodove sa mogućnošću dužeg stajanja posle branja.
Odlikuje se visokom otpornošću na bolesti (Aal / Fol: 0,1 / Vd: 0)

Linda
Amapola

Determinantni niski hibrid namenjen prvenstveno za njivsku proizvodnju. Biljka sa dosta bujnom lisnom masom koja odlično pokriva plodove. Plodovi su okrugli, krupnoće oko 200-250g. Intenzivno crvene boje, dobre čvrstoce i izuzetno atraktivnog izgleda za markete.
Otpornost na bolesti: AaI / FoI: 0,1 / SS / Vd : 0 / TSWV / TYLCV

Amapola
Gigante

Rani determinantan hibrid paradajza u tipu šljivara. Zbog većeg sadržaja suve materije namenjen prvenstveno za preradu i ceđenje soka. Plodovi su krupni odličnog ukusa, težine oko 160g, ujednačeni, izuzetno crvene boje. Karakteriše ga bujan vegetativni porast, snažno stablo sa velikim brojem plodova po biljci.
Otpornost-Tolerantnost: VFFNP

Gigante
Amerigo

Veoma rani indeterminantni hibrid za plasteničku proizvodnju. Odlikuje se veoma lepim i ujednačenim plodovima na svim spratovima, bez deformisanih plodova u ranoj proizvodnji. Prosečna težina ploda 200-220g sa kratkim internodijama i srednje razvijenom lisnom masom.
Otpornost na bolesti: ToMV / FoL:0,1 / Vd: 0 / TSWV / Mi

Amerigo
Fuji Pink

Veoma rani indeterminantni hibrid roza paradajza namenjen prvenstveno za ranu plasteničku proizvodnju. Odličnog ukusa i veoma dobre čvrstoće. Biljke dosta jake I prolagođene uzgoju u zatvorenom prostoru. Plod okrugao težine oko 200g.
Otpornosti na bolesti: ToMV:0-2/ Ff: A-E/ Fol: 0,1/ SS/ Vd:0/Mi

Fuji Pink
Cladostar

Novi hibrid veoma ranog dospeća namenjen za plasteničku proizvodnju. Biljke su srednje bujne sa kratkim internodijam i plodovima krupnoće oko 200–220g. Plodovi su ujednačenog oblika i intenzivno crvene boje, bez zelene kragne, dobre čvrstoće sa mogućnošću dužeg čuvanja.
Otpornost: ToMV:0,1,2/ Vd:0/ Fol:0,1/ Ff:A-E/ Mi(IR) / TYLCV

Cladostar
tmos 038

Indeterminantni hibrid namenjen za ranu plasteničku proizvodnju. Biljke su snažnog porasta i kompaktnog habitusa. Plodovi intenzivno crvene boje, ujednačeni težine oko 180 – 220g. Dobre čvrstoće sa odličnom mogućnošću čuvanja. Ovaj hibrid pored plasteničke proizvodnje može uspešno da se gaji i na otvorenom polju.
Otpornosti: VdO (HR)/ FolO(HR)/ ToMV (IR)/ TYLCV (IR)

tmos 038
tm 10483

Indeterminantni hibrid snažnog porasta, kompaktna biljka sa kratkim internodijama. Veoma dobro zameće, plodovi krupnoće od 190–220g, ujednačeni, intenzivno crvene boje, okruglog do blago rebrastog oblika. Spada u hibride vrlo ranog dospeća sa plodovima izuzetne dužine čuvanja. Pogodan za ranu plasteničku proizvodnju.
Otpornosti: ToMV:0,1,2/ Vd:0/ Fol:0,1/ TSWV (IR)/ TYLCV (IR)

tm 10483

Zaštita

  • Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, preparat LORD WDG u količini 0,5kg/ha
  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova, preparat FARGO u količini 0,8-2l/ha
  • Za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) preparat ARMADA, u količini 0,5-1l/ha.
  • Za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariarum) u plasteničkoj proizvodnji preparat VOLLEY u količini 0,3-0,5kg/ha i preparat PINTO u koncentraciji 0,05%
  • Za suzbijanje tripsa (Frankliniella occidentalis) preparat LASER u količini 300-400ml/ha (3-4 ml/100m2), odmah nakon pojave pokretnih formi
  • Za suzbijanje lisnih vaši, tripsa i sovica, preparat WARRANT u količini 0,4-1l/ha
  • Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti, preparat FOLIO GOLD u količini 2,5-3l/ha, preparat VILOZEB u količini 2-2,5kg/ha i preparat VILOKSAN u količini 2,5-3kg/ha
  • Za suzbijanje sive truleži, preparat BEVEMILEX u količini 1,5l/ha
  • Uz upotrebu pesticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač SILWET, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti

Ishrana

Ukoliko se radi o hidroponskom načinu uzgoja, molimo da se obratite našoj stručnoj službi radi izrade posebnog plana ishrane

Osnovno đubrenje 300-500 kg/ha YaraMila Complex – neposredno pred rasađivanje ili setvu.
U fazi cvetanja primeniti YaraLiva Nitrabor u količini od 200 kg/ha, Ukoliko je proizvodnja na foliji primenjivati kalcijum nitrati koji treba uskladiti sa dinamikom ishrane i zalivanja . Posebno obratiti pažnju na ishranu mikroelementima u tu svrhu primeniti TRAZEX u početnim fazama vegetacije 1kg/ha ukoliko se pojave simptomi nedostatka mikroelemenata ponoviti tretman. U svim stresnim uslovima delovati sa preparatom BIOPLEX.