Programi

Alba MilAgro

Kalex Cu

đubrivo koje sadrži bakarni fosfit

Količina primene (l/ha):
1-2
Sastav:
N, P, B, Cu, Zn
Opis proizvoda:
Kalex

aktivator prirodnih mehanizama samoodbrane u biljkama

Količina primene (l/ha):
1-2
Sastav:
fosfor anhidrid + kalijum oksid
Opis proizvoda:
Agrofol 390

tečno đubrivo NPK 10:10:10 sa helatnim mikroelementima

Količina primene (l/ha):
3-5
Sastav:
N, P, K, B, Fe, Mn, Mo, Zn
Opis proizvoda:
Aminoton

aktivator rasta zasnovan na aminokiselinama

Količina primene (l/ha):
2-3
Sastav:
organski N + organska materija
Opis proizvoda:
Cal 21

đubrivo za folijarnu upotrebu na bazi kalcijuma

Količina primene (l/ha):
2-3
Sastav:
Ca, Mn, Zn
Opis proizvoda:
Molbor

Tečno đubrivo za folijarnu upotrebu sa molibdenom i borom

Količina primene (l/ha):
1-3
Sastav:
B, Mo,
Opis proizvoda: