Programi

Alba MilAgro

Kalex Cu

đubrivo koje sadrži bakarni fosfit

Količina primene (l/ha):

1-2

Sastav:

N, P, B, Cu, Zn

Opis proizvoda:

Kalex

aktivator prirodnih mehanizama samoodbrane u biljkama

Količina primene (l/ha):

1-2

Sastav:

fosfor anhidrid + kalijum oksid

Opis proizvoda:

Agrofol 390

tečno đubrivo NPK 10:10:10 sa helatnim mikroelementima

Količina primene (l/ha):

3-5

Sastav:

N, P, K, B, Fe, Mn, Mo, Zn

Opis proizvoda:

Aminoton

aktivator rasta zasnovan na aminokiselinama

Količina primene (l/ha):

2-3

Sastav:

organski N + organska materija

Opis proizvoda:

Cal 21

đubrivo za folijarnu upotrebu na bazi kalcijuma

Količina primene (l/ha):

2-3

Sastav:

Ca, Mn, Zn

Opis proizvoda:

Molbor

Tečno đubrivo za folijarnu upotrebu sa molibdenom i borom

Količina primene (l/ha):

1-3

Sastav:

B, Mo,

Opis proizvoda: