Programi

Cosmocel

Bioplex

biostimulator sa visokim sadržajem aminokiselina

Količina primene (l/ha):

0,25-0,5

Sastav:

N, P, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn,

Opis proizvoda:

Rootex

biostimulator za razvoj korenovog sistema sa aminokiselinama

Količina primene (kg/ha):

2-8

Rezultati ogleda:

Sastav:

N, P, K, AK

Opis proizvoda:

Trazex

komplex mikroelemenata

Količina primene (kg/ha):

1-3

Sastav:

Fe, Zn, Mn, Cu, B

Opis proizvoda:

H-85

humusna kiselina dobijena iz leonardita

Količina primene (kg/ha):

3-15

Sastav:

Humusne kiseline

Opis proizvoda:

Agro-K Amino

humusna kiselina dobijena iz leonardita

Količina primene (kg/ha):

1-5

Sastav:

Opis proizvoda:

BioMax Solum

Bioaktivator

Količina primene (lit/ha):

10-20

Sastav:

Organski azot, folne i huminske kiseline, cink

Opis proizvoda:

BioMax Magnum

Bioaktivator

Količina primene (lit/ha):

10-20

Sastav:

N, S, K, Zn

Opis proizvoda:

BioMax Frokum

Bioaktivator

Količina primene (lit/ha):

10-20

Sastav:

K, S,

Opis proizvoda:

BioMax Karpum

Bioaktivator

Količina primene (lit/ha):

10-20

Sastav:

N, P, K, Zn

Opis proizvoda: