Programi

Cosmocel

Bioplex

biostimulator sa visokim sadržajem aminokiselina

Količina primene (l/ha):
0,25-0,5
Sastav:
N, P, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn,
Opis proizvoda:
Rootex

biostimulator za razvoj korenovog sistema sa aminokiselinama

Količina primene (kg/ha):
2-8
Rezultati ogleda:
Sastav:
N, P, K, AK
Opis proizvoda:
Trazex

komplex mikroelemenata

Količina primene (kg/ha):
1-3
Sastav:
Fe, Zn, Mn, Cu, B
Opis proizvoda:
H-85

humusna kiselina dobijena iz leonardita

Količina primene (kg/ha):
3-15
Sastav:
Humusne kiseline
Opis proizvoda:
Agro-K Amino

humusna kiselina dobijena iz leonardita

Količina primene (kg/ha):
1-5
Sastav:
Opis proizvoda:
BioMax Solum

Bioaktivator

Količina primene (lit/ha):
10-20
Sastav:
Organski azot, folne i huminske kiseline, cink
Opis proizvoda:
BioMax Magnum

Bioaktivator

Količina primene (lit/ha):
10-20
Sastav:
N, S, K, Zn
Opis proizvoda:
BioMax Frokum

Bioaktivator

Količina primene (lit/ha):
10-20
Sastav:
K, S,
Opis proizvoda:
BioMax Karpum

Bioaktivator

Količina primene (lit/ha):
10-20
Sastav:
N, P, K, Zn
Opis proizvoda: