Programi

Jiffy

TPS M1 Light

Mešavina belog i crnog treseta

Odnos mešavine (B/C):
80/20
Frakcija (mm):
0-8
Opis proizvoda:
TPS Dark Fine

Mešavina belog i crnog treseta

Odnos mešavine (B/C):
70/30
Frakcija (mm):
0-8
Opis proizvoda:
TPS Formit M61

Mešavina belog i crnog treseta

Odnos mešavine (B/C):
50/50
Frakcija (mm):
0-8
Opis proizvoda:
TPS Formit M5 Plus F/M/C

100% crni treset

Odnos mešavine (B/C):
0/100
Frakcija (mm):
0-8, 0-20, 0-40
Opis proizvoda:
TPS Formit N9 Medium

100% beli treset

Odnos mešavine (B/C):
100/0
Frakcija (mm):
0-20
Opis proizvoda:
TPM Peatmoss M/C

100% beli treset

Odnos mešavine (B/C):
100/0
Frakcija (mm):
0-20, 0-40
Opis proizvoda:
TPS Organic F/M/C

Mešavina belog i crnog treseta

Odnos mešavine (B/C):
70/30
Frakcija (mm):
0-8, 0-20, 0-40
Opis proizvoda: