Programi

Jiffy

TPS M1 Light

Mešavina belog i crnog treseta

Odnos mešavine (B/C):

80/20

Frakcija (mm):

0-8

Opis proizvoda:

TPS Dark Fine

Mešavina belog i crnog treseta

Odnos mešavine (B/C):

70/30

Frakcija (mm):

0-8

Opis proizvoda:

TPS Formit M61

Mešavina belog i crnog treseta

Odnos mešavine (B/C):

50/50

Frakcija (mm):

0-8

Opis proizvoda:

TPS Formit M5 Plus F/M/C

100% crni treset

Odnos mešavine (B/C):

0/100

Frakcija (mm):

0-8, 0-20, 0-40

Opis proizvoda:

TPS Formit N9 Medium

100% beli treset

Odnos mešavine (B/C):

100/0

Frakcija (mm):

0-20

Opis proizvoda:

TPM Peatmoss M/C

100% beli treset

Odnos mešavine (B/C):

100/0

Frakcija (mm):

0-20, 0-40

Opis proizvoda:

TPS Organic F/M/C

Mešavina belog i crnog treseta

Odnos mešavine (B/C):

70/30

Frakcija (mm):

0-8, 0-20, 0-40

Opis proizvoda: