Programi

Servis

test

IMI tolerantan hibrid

Sadržaj ulja:
48%
Rezultati ogleda:
preporuka za setvu:
62.000-68.000 biljaka po hektaru
Osobine hibrida: