Programi

Servis

test

IMI tolerantan hibrid

Sadržaj ulja:

48%

Rezultati ogleda:

preporuka za setvu:

62.000-68.000 biljaka po hektaru

Osobine hibrida: