Programi

Ishrana kukuruza

Kukuruz je najzastupljenija i jedna od najvažnijih kultura koja zauzima važno mesto kod svakog poljoprivrednog proizvođača.

Kukuruz je zahtevan prema N i treba ga uneti i do 200 kg/ha.Azot je važno uneti u zemljište pre intenzivnog porasta.

Fosfor je važan odmah posle nicanja kukuruza za dobro ukorenjavanje i mora biti dostupan u prvoj polovini vegetacije.Topivost i pristupačnost fosfora iz Yara Mila granulisanih đubriva omogućava optimalan rast i razvoj useva koji su pokazali manji pad prinosa u vreme sušnih ekstrema.

Savremeni hibridi pokazuju statistički znatno povećanje prinosa ako se unosi oko 100 kg/ha Kalijuma(K2O)

Za osnovno đubrenje kukuruza primenjuje se Yara Mila 16:27:7 (S+Mg+Zn) ili Yara Mila Corn 8:20:28 (S+Mg+B+Fe+Mn+Zn) u količini od 250 -400 kg/ha.

Od azotnih đubriva koristimo Yara Bela SULFAN (24%N+15%S) i Yara Bela NITROMAG (27%N+4,5%Mg) u količini od 250-350 kg/ha.

Da bi prinos zadovoljio i kvalitetom potrebna je određena količina Sumpora i Magnezijuma koga možemo dodati kroz granulisana ili folijarna đubriva.

Od mikroelemenata najvažniji je Cink koga dodajemo kroz folijarno đubrivo Yara Vita ZEATREL (P,K,Mg,Zn) u količini od 3 lit/ha.

Dobre rezultate u povećanju prinosa kukuruza pokazala je kombinacija dva folijarna Cosmocel đubriva:

Bio stimulator BIOPLEX u količini 250-500 ml/ha plus TRAZEX (6%Zn,6%Mn,6%Fe,2%B,2%Cu) u količini 0,5 kg/ha.