Programi

Ishrana pšenice

Ishrana pšenice azotom

Precizno đubrenje azotom je vrlo važno i nije potrebno prekoračiti potrebnu količinu po hektaru u jesen, jer je tada usev bujan, a to smanjuje otpornost useva na niske temperature u zimskom periodu. Optimalno je uneti oko 45 kg/ha N i sa rezervom azota u zemljištu, usev će imati na raspolaganju 60-80 kg/ha N. Prihranu treba obaviti u jednom ili dva prohoda u proleće u količini od 60-150 kg/ha čistog azota što zavisi od sadržaja azota u zemljištu, potrebe useva i specifičnosti sorte pšenice.
Za precizno određivanje količine potrebnog azota možemo koristiti Yara N-senzor.

Važnost fosfora u ishrani pšenice

Fosfor je važan zbog dobrog ukorenjavanja i sinteze skroba. Strna žita iznose najviše do 100 kg/ha fosfora.

Ishrana pšenice kalijumom

Kalijum je važan elemenat u strnim žitima pogotovo u stresnim situacijama (suša, visoke temperature, zabarivanje). U osnovnom đubrenju savetuje se korišćenje NPK đubriva sa srednjim do niskim sadržajem kalijuma.

Preporučeno djubrivo za jesenju prihranu pšenice

Od NPK đubriva za osnovno đubrenje u jesen preporučujemo Yara Mila 16:27:7+ME u količini od 250-350 kg/ha.

Preporučena djubriva za prihranu pšenice u proleće

Za prihranu u proleće od azotnih đubriva preporučujemo Yara Bela Sulfan 24%N+15% S i Yara Bela Nitromag 27%N+4,5% Mg.Prednost korišćenja Yara azotnih đubriva je u tome što je 50% N u nitratnom, odmah usvojivom obliku i 50% N u amonijačnom obliku.

Saveti za kvalitetan prinos pšenice

Kvalitet i prinos pšenice možemo znatno povećati primenom folijarnih đubriva magnezijumom i mikroelementima kao što su: Bakar-Cu, Bor-B, Cink-Zn, Mangan-Mn. Sve ove elemente možemo naći u folijarnom đubrivu Yara Vita Gramitrel u količini od 3 lit/ha koje je namenjeno samo za folijarnu ishranu pšenice i ječma. Primena Gramitrela je u prvom tretmanu zajedno sa herbicidima.

Pored magnezijuma i mikroelemenata na kvalitet pšenice utiče još i Sumpor-S koji možemo dodati kroz granulisano azotno đubrivo Yara Bela Sulfan i kroz folijarno đubrivo Yara Vita Thiotrac koje sadrži azot i sumpor. Folijarno đubrivo Yara Vita Thiotrac primenjujemo zajedno sa tretmanom pšenice i ječma fungicidima u količini 3 lit/ha.

Preparat za prihranu pšenice u stresnim uslovima

U stresnim i nepovoljnim uslovima za usev pšenice kao što su suša, visoke temperature i zabarivanje primenjujemo folijarno đubrivo, bio stimulator BIOPLEX proizvođača Cosmocel u količini od 250 ml/ha do 500 ml/ha.