Programi

Ishrana soje

Zbog nepovoljnih klimatskih uslova, u prvom redu količine i rasporeda padavina dolazi do značajnih smanjenja prinosa soje. Manjak vode najviše se pokazuje kroz manju pristupačnost fosfora i drugih elemenata naročito u vreme cvetanja i nalivanja zrna. Zbog toga je jako važno koristiti Yara granulisana đubriva koja biljka lako usvaja. Ova su đubriva potpuno vodorastvorljiva čak i u manjoj količini vlage.

Količina dodatog azota mineralnim đubrivima zavisi od sadržaja dostupnih oblika azota u zemljištu  i fiksaciji azota. Nije potrebno dodavati više od potrebne količine po hektaru jer se smanjuje proces fiksacije azota.

Topivost i pristupačnost fosfora iz Yara Mila granulisanih đubriva omogućava optimalan rast i razvoj useva koji su pokazali manji pad prinosa u vreme sušnih ekstrema.

Kalijum je važan za soju i utiče na prinos, kvalitet, sadržaj ulja, nalivenost zrna, vodni režim. Savremene sorte pokazuju statistički značajno povećanje prinosa ako se unose đubriva sa većim sadržajem kalijuma.

Da bi smo postigli visok prinos i kvalitet potreban je i sumpor u količini od 20 kg/ha dostupnog SO3.

Važnost mikroelemenata u soji je velika. Soja je osetljiva na nedostatak Mn-mangan, Zn-cink, bakar-Cu, molibden-Mo, bor-B i Mg-magnezijum.

Osnovno đubrenje soje:

Yara Mila 9:12:25+S+Mg+B

Yara Mila 7:20:28+S+Mg+ME

Količine primene su 200-300 kg/ha.

Folijarna prihrana soje:

Soja jako dobro reaguje na folijarnu prihranu. Dobar deo važnih mikroelemenata za soju dodajemo folijarnom prihranom.

Yara Vita Brasitrel (N+B+Mn+Mo+Mg+Ca)

Primena: 3 lit/ha

Yara Vita Univerzal Bio (NPK+B+Cu+Mn+Mo+Zn+bio stimulatori)

Primena: 4 lit/ha