Programi

Fungicidi

Miclo

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadima jabuke i vinove loze

Katalog
Aktivna materija:
miklobutanil 200 g/l emulzija ulje u vodi - EW
Osobine i način delovanja:
Sanus

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u pšenici i šećernoj repi

Katalog
Aktivna materija:
tebukonazol 100 g/l + tiofanat-metil 350 g/l + ciflufenamid 6,3 g/l suspo-emulzija SP
Osobine i način delovanja:
Azbany 250 SC

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu

Aktivna materija:
azoksistrobin 250 g/l koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja:
Ambasador

sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške

Katalog
Aktivna materija:
difenokonazol 250 g/l koncentrat za emulziju - EC
Osobine i način delovanja:
Champ DP

Kontaktni fungicid za preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti tipa plamenjača i pegavosti u usevima paradajza, paprike, krompira i zasadu vinove loze

Katalog
Aktivna materija:
bakar hidroksid 655 g/kg vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
Pergado™ F

Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze

Katalog
Aktivna materija:
mandipropamid 50 g/kg + folpet 400 g/kg vodotopive granule (WG)
Način delovanja:
Cyflamid

Preventivni i kurativni fungicid, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadu jabuke i vinove loze

Aktivna materija:
ciflufenamid 50 g/l Emulzija ulja u vodi (EW)
Osobine i način delovanja:
Prosper CS 300

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen preventivnoj primeni u vinovoj lozi u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice

Aktivna materija:
spiroksamin 300 g/l Suspenzija mikrokapsula (CS)
Osobine i način delovanja:
Elatus Era

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, za suzbijanje najvažnijih prouzrokovača bolesti lista, stabla i klasa u usevima pšenice i ječma

Aktivna materija:
benzovindiflupir 75 g/l + protiokonazol 150 g/l Koncentrat za emulziju (EC)
Osobine i način delovanja:
Amistar Plus

Preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u usevu suncokreta i uljane repice

Aktivna materija:
azoksistrobin 125 g/l + difenokonazol 125 g/l Koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja:
Cidely Top

Sistemični fungicid, sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti lista, antraknoze i krastavosti plodova u povrtarstvu i voćarstvu

Aktivna materija:
difenokonazol 125 g/l + ciflufenamid 15 g/l Koncentrat za disperziju (DC)
Osobine i način delovanja:
Shub 80 WG

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje bolesti u voćarstvu

Aktivna materija:
Kaptan 800 g/kg vodorastvorljive granule (WG)
Osobine i način delovanja:
Fighter

Nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu

Aktivna materija:
800 g/kg Folpet vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
Diprospero

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu

Aktivna materija:
Dimetomorf 90 g/lit + Propamokarb-hidrohlorid 500 g/lit Koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja:
Cimoram

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i bakterioza

Aktivna materija:
Cimoksanil 40 g/kg + Bakar iz Bordovske čorbe 200 g/kg Vododisperzibilne granule ( WG)
Osobine i način delovanja:
Sharteb

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice vinove loze i pšenice, krastavosti plodova u zasadu jabuke, i mrke truleži plodova u zasadu višnje

Aktivna materija:
tebukonazol 250 g/l Emulzija ulje u vodi (EW)
Osobine i način delovanja:
Curzate 60 WG

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu

Aktivna materija:
Cimoksanil 600 g/kg Vododisperzivne granule (WG)
Osobine i način delovanja: