Programi

Fungicidi

Fungicidi su hemijska jedinjenja koja se upotrebljavaju za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih oboljenja i njihovih spora. Ova jedinjenja sprečavaju klijanje i razvoj gljivica i/ili formiranje raspolodnih tela.

Ova jedinjenja dele se na

 • fungistatičke – zaustavljaju porast parazitne gljive
 • fungicidne – uništavaju patogenu gljivicu

Prema načinu delovanja na patogena mogu biti:

 • preventivni (protektivni) koji suzbijaju patogena kad dospe na površinu biljke pre ostvarene infekcije
 • kurativni koji suzbijaju patogene posle ostvarene infekcije
 • fungicidi sa rezidualnim delovanjem (post-infektivni i post-simptomski) – preventivni ili kurativni sa produženim delovanjem.

Prema pokretljivosti u biljci mogu biti:

 • kontaktni (nesistemični, površinski) – ne kreću se u biljci
 • sistemici (translokacioni) – kreću se kroz biljku ascedentno i descedentno
 • lokal-sistemici (ograničeni sistemici) – kreću se kroz biljku ograničeno, samo oko mesta primene, najčešće u okviru lista pa se još označavaju I kao translaminarni.

Prema mestu primene odnosno objektu koji se tretira mogu biti:

 • fungicidi za tretiranje semena i sadnog materijala
 • za suzbijanje prouzrokovača bolesti u zemljištu (dezinfekcija)
 • oni koji imaju najširu primenu za tretiranje nadzemnih delova biljaka (folijarna primena)

Dodatne vrste fungicida

U okviru grupe fungicida razvijene su u odnosu na patogena i podgrupe kao “baktericidi”, “algicidi”. Takođe, razvijaju se i podgrupe uske specijalizacije kao što su “botriticidi”, zatim fungicidi za tretiranje semena i rasada…

Značaj fungicida za zdrave useve

Biljne bolesti mogu izazvati velike štete u poljoprivredii napraviti veliki gubitak prihoda proizvođačima, zato je od ključnog značaja pravilna primena fungicida i uspešna zaštita useva koja se bazira na preventivnim i pravovremenim tretmanima uz konsultacije sa stručnjacima za zaštitu bilja.

Miclo

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadima jabuke i vinove loze

Katalog

Aktivna materija:

miklobutanil 200 g/l emulzija ulje u vodi - EW

Osobine i način delovanja:

Sanus

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u pšenici i šećernoj repi

Katalog

Aktivna materija:

tebukonazol 100 g/l + tiofanat-metil 350 g/l + ciflufenamid 6,3 g/l suspo-emulzija SP

Osobine i način delovanja:

Azbany 250 SC

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu

Aktivna materija:

azoksistrobin 250 g/l koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Ambasador

sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške

Katalog

Aktivna materija:

difenokonazol 250 g/l koncentrat za emulziju - EC

Osobine i način delovanja:

Champ DP

Kontaktni fungicid za preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti tipa plamenjača i pegavosti u usevima paradajza, paprike, krompira i zasadu vinove loze

Katalog

Aktivna materija:

bakar hidroksid 655 g/kg vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Pergado™ F

Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze

Katalog

Aktivna materija:

mandipropamid 50 g/kg + folpet 400 g/kg vodotopive granule (WG)

Način delovanja:

Cyflamid

Preventivni i kurativni fungicid, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadu jabuke i vinove loze

Aktivna materija:

ciflufenamid 50 g/l Emulzija ulja u vodi (EW)

Osobine i način delovanja:

Prosper CS 300

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen preventivnoj primeni u vinovoj lozi u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice

Aktivna materija:

spiroksamin 300 g/l Suspenzija mikrokapsula (CS)

Osobine i način delovanja:

Elatus Era

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, za suzbijanje najvažnijih prouzrokovača bolesti lista, stabla i klasa u usevima pšenice i ječma

Aktivna materija:

benzovindiflupir 75 g/l + protiokonazol 150 g/l Koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

Amistar Plus

Preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u usevu suncokreta i uljane repice

Aktivna materija:

azoksistrobin 125 g/l + difenokonazol 125 g/l Koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Cidely Top

Sistemični fungicid, sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti lista, antraknoze i krastavosti plodova u povrtarstvu i voćarstvu

Aktivna materija:

difenokonazol 125 g/l + ciflufenamid 15 g/l Koncentrat za disperziju (DC)

Osobine i način delovanja:

Shub 80 WG

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje bolesti u voćarstvu

Aktivna materija:

Kaptan 800 g/kg vodorastvorljive granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Fighter

Nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu

Aktivna materija:

800 g/kg Folpet vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Diprospero

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu

Aktivna materija:

Dimetomorf 90 g/lit + Propamokarb-hidrohlorid 500 g/lit Koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja:

Cimoram

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i bakterioza

Aktivna materija:

Cimoksanil 40 g/kg + Bakar iz Bordovske čorbe 200 g/kg Vododisperzibilne granule ( WG)

Osobine i način delovanja:

Sharteb

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice vinove loze i pšenice, krastavosti plodova u zasadu jabuke, i mrke truleži plodova u zasadu višnje

Aktivna materija:

tebukonazol 250 g/l Emulzija ulje u vodi (EW)

Osobine i način delovanja:

Curzate 60 WG

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu

Aktivna materija:

Cimoksanil 600 g/kg Vododisperzivne granule (WG)

Osobine i način delovanja: