Programi

Herbicidi

Hilux

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i suncokreta (tolerantnog na tribenuron metil)

Katalog
Aktivna materija:
teribenuron metil 750 g/kg vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja
Barclay Gallup Biograde 360

Neselektivni (totalni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova

Aktivna materija:
glifosat 480 g/l koncentrovani rastvor (SL)
Osobine i način delovanja
Shican

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta

Katalog
Aktivna materija:
diflufenikan 500 g/lit koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja
Aladin

Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i kukuruza.

Katalog
Aktivna materija:
bentazon 480 g/lit koncentrovani rastvor SL
Osobine i način delovanja
Stealth

Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe.

Aktivna materija:
s-metolahlor (960 g/l) koncentrovana emulzija (EC)
Osobine i način delovanja
Kerb 50WP

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi, lucerki i salati

Katalog
Aktivna materija:
propizamid 500 g/kg prah za suspenziju (WP)
Osobine i način delovanja
Dicopur Top 464 SL

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza

Aktivna materija:
dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit koncentrovani rastvor (SL)
Osobine i način delovanja
Kyleo

Totalni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama

Katalog
Aktivna materija:
glifosat 240 g/lit + 2,4-D 160 g/lit koncentrovani rastvor (SL)
Osobine i način delovanja:
Astral 40 OD

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija:
nikosulfuron 40 g/l uljna disperzija (OD)
Osobine i način delovanja:
Devrinol 45-F

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u zasadu voća, vinove loze, jagode i povrća (pre rasađivanja)

Aktivna materija:
napropamid 450 g/l koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način primene:
Basico 480 SL

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Aktivna materija:
dikamba 480 g/lit koncentrovani rastvor SL
Osobine i način delovanja:
Fargo

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova

Katalog
Aktivna materija:
kletodim 120 g/l koncentrat za emulziju (EC)
Osobine i način delovanja:
Lontrel 300

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi, kukuruzu, pšenici i ječmu

Katalog
Aktivna materija:
klopiralid 300 g/l koncentrovani rastvor (SL)
Osobine i način delovanja:
Apex 50 WG

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, posle nicanja šećerne repe i korova.

Katalog
Aktivna materija:
triflusulfuron metil 500 g/kg vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
Starane Forte

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima

Aktivna materija:
fluroksipir 333 g/l koncentrat za emulziju (EC)
Osobine i način delovanja:
Lord 700 WDG

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji

Aktivna materija:
metribuzin 700 g/kg vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
Mezzo 60 WG

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu

Katalog
Aktivna materija:
metsulfuron metil 600 g/kg vododisperzibilne granule (WG)
Osobine i način delovanja:
Tonal

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, i nekih uskolisnih korova u usevu soje.

Aktivna materija:
bentazon 4580 g/l + imazamox 22,4 g/l koncentrovani rastvor (SL)
Osobine i način delovanja:
Sharpen

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta i crnog luka iz arpadžika

Aktivna materija:
pendimetalin 330 g/l koncentrat za emulziju (EC)
Osobine i način delovanja:
Viking

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe

Aktivna materija:
metamitron 700 g/l koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja:
Esmero

Selektivni sistemični herbicid koji se koristi u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

Aktivna materija:
mezotrion 480 g/l koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja:
Moxbet

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, i nekih uskolisnih korova u usevu soje i suncokreta (samo hibridi tolerantni na imidazolinone)

Aktivna materija:
imazamox 40 g/lit koncentrovani rastvor (SL)
Osobine i način delovanja:
Chrome Sinon

Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje

Aktivna materija:
Klomazon 500 g/l Koncentrat za emulziju (EC)
Osobine i način delovanja:
Fargo Extra

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova

Aktivna materija:
kletodim 240 g/l Koncentrat za emulziju (EC)
Osobine i način delovanja:
Doblo

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija:
nikosulfuron 40 g/l Koncentrovana suspenzija (SC)
Osobine i način delovanja: